14 mrt.

Het Verhaal van Lokaal 2024 De lokale omroep vernieuwt!

Government
location_on
Beeld en Geluid Den Haag
event Agenda
edit_note 02 juli 2023
Het Verhaal van Lokaal 2024 De lokale omroep vernieuwt!

Het Verhaal van Lokaal 2024 De lokale omroep vernieuwt!

14 mrt.
event Thursday 14 March 2024
schedule 12:00 - 18:00
location_on Beeld en Geluid Den Haag
82 Zeestraat
2518 AD,
De lokale omroep vernieuwt!

Het Verhaal Van Lokaal 2024 - De Lokale Omroep Vernieuwt!

Het stelsel van de lokale omroepen gaat veranderen. Dat betekent onder meer dat we van de huidige 220 lokale omroepen naar 80 streekomroepen gaan. Doel is professionalisering zodat de journalistieke kwaliteit en de financiële armslag van de lokale omroepen verbetert.

Daarnaast zullen lokale omroepen in de toekomst hun bekostiging rechtstreeks ontvangen uit Den Haag, zoals dat nu al het geval is voor regionale en landelijke publieke omroepen. Lokale omroepen moeten op die manier onafhankelijker van de gemeenten kunnen gaan opereren. De omroepen zullen voor een belangrijk deel van hun werk echter ook een beroep blijven doen op financiering van de gemeenten.

De band tussen gemeenten en de lokale omroep wordt misschien anders, maar niet minder belangrijk. De lokale omroep blijft ook in het nieuwe stelsel een natuurlijke verbinder tussen heel verschillende beleidsterreinen. Daarnaast zijn ze van levensbelang voor de lokale democratie; ze informeren over wat er speelt in een gemeente, jagen het lokale debat aan en brengen lokale cultuur bij mensen thuis.

Deze transformatie roept bij gemeenten vragen op als

● Wat verandert er allemaal aan de lokale omroep en welke rol speelt mijn gemeente straks nog?

● Hoe behouden de lokale omroepen hun lokale identiteit? En wat merken inwoners en organisaties van de wijzigingen?

● Welke vormen van samenwerking met de omroep zijn in de toekomst mogelijk en hoe geef je die het beste vorm?


Ga op 14 maart a.s. in gesprek met vertegenwoordigers van gemeenten (lokale bestuurders en beleidsambtenaren) en andere overheden, journalistiek en wetenschap over de stand van zaken van de lokale journalistiek. De dag staat onder leiding van Suse van Kleef.


Over de conferentie 2024

Het Verhaal van Lokaal - De lokale omroep vernieuwt!

Over Het Verhaal van Lokaal

Het Verhaal van Lokaal stelt ieder jaar een thema centraal dat raakt aan de lokale omroep en de lokale journalistiek. Een dag voor vertegenwoordigers van gemeenten (lokale bestuurders en beleidsambtenaren) en andere overheden, journalistiek en wetenschap om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan over de stand van zaken van de lokale journalistiek, met relevante en actuele (beleids)thema’s die lokaal spelen maar ook landelijk zeer relevant zijn. Dit jaar is het thema: De lokale omroep vernieuwt!


Programma

12:00 uur lunch/inloop

13:00 uur start plenair programma

 • Stelselwijziging
 • Nieuwe financiële relatie gemeenten en lokale omroepen
 • De praktijk

14:15 uur subsessie ronde 1 (zie verderop de inhoud van de 3 verschillende subsessies)

15:00 uur pauze

15:30 uur subsessie Ronde 2 (zie verderop de inhoud van de 3 verschillende subsessies)

16:30 uur vervolg plenair programma

17:00 uur afsluiting netwerkborrel

18:00 uur einde

INHOUD SUBSESSIES

Sessie 1: Wat verandert er voor gemeenten en omroepen?

Vorig jaar stemde de Tweede Kamer in met de plannen van het kabinet om te komen tot een stelselwijziging van de lokale publieke omroep per 2026. Welke veranderingen brengt deze wijziging op het gebied van regelgeving en procedures? En hoe ziet de formele relatie van gemeenten met lokale omroepen eruit? Deze sessie geeft een overzicht.

Deze sessie is met name interessant voor gemeenten.


Sessie 2: Vormgeven van de streekvorming: opschaling en identiteit.

Bij de totstandkoming van de streekomroep wordt er opgeschaald; gemeenten moeten bijvoorbeeld meer samenwerken. Hoe kan je dat het beste vormgeven? Daarnaast wil je als gemeente voorkomen dat je lokale identiteit verloren gaat in de gevormde streekomroep. Wat is daarvoor nodig en hoe pak je dat aan?

Deze sessie is interessant voor zowel gemeenten als omroepen.


Sessie 3: Beleidsthema’s zichtbaar maken met onafhankelijk journalistieke formats of iets anders.

Een praktisch en interactief ingestoken sessie voor iedereen die geïnteresseerd is om van beleidsthema’s interessante, onafhankelijke journalistieke formats te maken. Deze sessie geeft je creatieve handvatten.

Deze sessie is interessant voor zowel gemeenten als omroepen.

Bevestigde sprekers

 • Suse van Kleef, dagvoorzitter
 • Jesse Zuurmond, ministerie OCW
 • Olav Reijers, VNG
 • Peter Berendsen, directeur-bestuurder REGIO8
 • Marion Leurs-Mordang, burgemeester Stein
 • Joost van Oostrum, burgemeester Berkelland
 • Didos van Dam, bestuurder Sleutelstad-Unity
 • Marc Wesselink, directeur WesselinkVanZijst
 • Yvonne van Delft, wethouder Leiden
 • Michiel Bosgra, Kwartiermaker NLPO
 • Evert Cuijpers, directeur-bestuurder Omroep Venlo
 • Geja Olijnsma, directeur-bestuurder Bibliotheek Venlo
 • Bas Booister, NLPO

Praktisch

Het Verhaal van Lokaal vindt plaats bij Beeld en Geluid in Den Haag. Door u aan te melden ontvangt u ook updates van het programma, sprekers en eventuele organisatorische wijzigingen. Voor meer informatie mailt u naar hetverhaalvanlokaal@nlpo.nl

Het programma en het overzicht van de sprekers vindt u op de website van Het Verhaal van Lokaal.