nieuws

Opnieuw versterking van de lokale onderzoeksjournalistiek

Acht lokale omroepen hebben subsidie ontvangen om het komend jaar de onderzoeksjournalistiek in Nederland te versterken. Het gaat om de tweede ronde van de pilot subsidieregeling onderzoeksjournalistiek van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ).  

Belang lokale onderzoeksjournalistiek

29 januari 2020

nieuws

Voorstel wijziging Mediawet

Het ministerie van OCW heeft een wijzigingsvoorstel van de Mediawet verzonden aan de Tweede Kamer. Een voorstel in verband met de implementatie van de Europese Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten. 

De voorstellen die voor publieke media-instellingen van belang kunnen zijn op termijn: 

27 januari 2020

nieuws

Startbijeenkomst pilot ‘journalistieke professionalisering’ lokale omroep

Twintig lokale omroepen verzamelden zich op 15 januari jl. bij de NLPO voor de startbijeenkomst van de pilot ‘journalistieke professionalisering’. De omroepen krijgen dit jaar subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek voor de professionalisering van hun journalistieke taak. 

27 januari 2020