nieuws

Hulp bij vorming streekomroepen

Inleiding
In het convenant tussen de NLPO en de VNG is vastgelegd wat een eigentijds Lokaal Toereikend Media-Aanbod is. Voor de meeste lokale omroepen betekent dit dat ze een flinke kwaliteitsslag moeten maken om hieraan te kunnen voldoen.

19 september 2019

nieuws persbericht

Wilma Haan nieuw lid Raad van Toezicht NLPO

Wilma Haan is per 13 september 2019 vanuit het domein lokale omroepen toegetreden tot de Raad van Toezicht van de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO).

16 september 2019

nieuws

Steun van de kamer voor pilots streekomroep

Op woensdag 11 september heeft in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg over de over lokale, regionale en streekomroepen plaats gevonden. De kamerleden spraken met minister Slob van Media over zijn plannen om te starten met pilots voor streekomroepen en pilots voor de samenwerking van lokale omroepen met regionale omroepen. De minister heeft 15 miljoen euro uitgetrokken hiervoor.

12 september 2019