Ingediend door NLPO op do, 10/05/2018 - 14:52

Ingediend door Marie-Jose op di, 19/06/2018 - 14:37

Permalink

Lokale Omroep Forum reglement
juni 2018

Waarom zijn deze huisregels er? 

De NLPO beheert de internet diensten voor lokale omroepmedewerkers. Het beheer omvat voornamelijk het op weg helpen van nieuwe abonnees en het oplossen van technische problemen van deelnemers. 

Daarnaast ziet de NLPO erop toe dat de deelnemers zich houden aan de regels die we vastgesteld hebben. Het is gebleken dat het nodig is dat er iemand op toeziet dat de deelnemers zich aan de regels houden. De NLPO heeft deze beheerdersrol. Soms grijpen we in als een discussie te ver gaat.

Dit reglement is tot stand gekomen op basis van de ervaringen, die we de afgelopen jaren hebben opgedaan. Gebleken is dat een platform met honderden aangesloten abonnees niet goed functioneert als er niet een aantal basisregels gelden waaraan iedereen zich dient te houden. De deelnemers vormen samen een bont gezelschap met zeer uiteenlopende interesses en soms wil dat weleens botsen. Voor die gevallen is dit reglement ontwikkeld.

Opmerkingen en suggesties van de gebruikers (jou dus !) zijn de basis van dit reglement. Aarzel dus niet als je denkt dat iets anders of beter kan. Laat het ons weten via info@stichtingnlpo.nl

Onderteken berichten

REGEL: Als je een bericht op het forum plaatst, dien je dat te ondertekenen met
- jouw naam
- de omroep waarbij je werkt
- de gemeente(n) waarvoor de omroep zendvergunning heeft
- jouw functie bij de omroep

TOELICHTING: Je plaatst berichten als medewerker van een lokale omroep en niet als anoniem of willekeurig privépersoon. Daarbij hoort dat je jezelf bekend maakt. Uit evaluaties onder de deelnemers is gebleken dat de overgrote meerderheid deze ondertekening zeer op prijs stelt.

Om een onderschrijft toe te voegen op alle berichten ga naar ‘gebruikerspaneel’, ‘profiel’ en dan naar ‘onderschrift wijzigen’. 

NB: Lees voor het aanmelden op het forum het privacy statement op de NLPO website: https://stichtingnlpo.nl/privacystatement">https://stichtingnlpo.nl/privacystatement

3. Plaats een bericht op maximaal 1 topic-lijst

REGEL: plaats eenzelfde bericht op maximaal naar 1 topic-lijst.

TOELICHTING: Je mag eenzelfde bericht niet onder meerdere topics plaatsen. De meeste abonnees zijn op meerdere topics geabonneerd, als iemand eenzelfde bericht onder meerdere topics plaatst betekent dat, dat andere abonnees het meerdere malen zullen ontvangen. Dat betekent overlast (en als iedereen dat zou doen. . . ). 

Voorkomen moet worden dat deelnemers berichten dubbel, 3-dubbel, of zelfs 4-dubbel ontvangen. Maak dus een keuze. Plaats een bericht op de lijst waarvoor het bedoeld is.


4. Plaats een bericht op de juiste topic-lijst

REGEL: Plaats een bericht op de topic-lijst waar het hoort

TOELICHTING: Alle abonnees op het forum maken een keuze uit de topics die er zijn. Zij kiezen dus zelf welke berichten zij wel en/of niet willen ontvangen. Respecteer deze keuze en stuur een bericht naar de lijst waarvoor het bedoeld is.


5. Relevante inhoud

REGEL: Het is niet toegestaan berichten te plaatsten die niet van belang zijn voor medegebruikers.

TOELICHTING: Het is niet in een duidelijke regel vast te leggen, maar we verzoeken jou dringend om alleen berichten te plaatsten die van belang (kunnen) zijn voor jouw medegebruikers.
Een onderwerp dat we hier speciaal willen noemen zijn de zogenaamde "virus-warnings": via het internet worden aan de lopende band virus-waarschuwingen rondgestuurd. Het is niet toegestaan om deze berichten via het forum verder te verspreiden.


6. Fatsoensregels

REGEL: Als je berichten plaatst, dien je jezelf te houden aan de algemene regels van fatsoen.

TOELICHTING: Hiermee bedoelen wij onder meer dat je jezelf correct gedraagt t.o.v. jouw medegebruikers, je niet gaat schelden, etc.

Deze regel zou eigenlijk overbodig moeten zijn, maar is het helaas niet. Internet is een snel medium en een boze reactie kan al geplaatst zijn voordat de afzender even na heeft gedacht.

7. Overbodig 'quoten'

REGEL: Het is niet toegestaan om overbodige delen van berichten te "quoten".

TOELICHTING: Het is niet in een duidelijke regel vast te leggen, maar we verzoeken jou dringend om bij het "quoten" van berichten alleen die delen door te sturen die van belang zijn. Het is zeer vervelend om een bericht te ontvangen waarbij het grootste deel bestaat uit het "quoten" van een eerder verstuurd bericht en er in verhouding slechts weinig nieuwe tekst aan toegevoegd is.

8. Stuur geen reclame

REGEL: Het is niet toegestaan om via het forum reclame te maken.

TOELICHTING: Je mag geen reclame maken, bijvoorbeeld voor het bedrijf waar je werkzaam bent. Als jij met jouw commerciële boodschap de lokale omroepen wilt benaderen, neem dan contact op met de NLPO: info@stichtingnlpo.nl.

WEL toegestaan zijn zogenaamde "marktberichten". Als jouw omroep bijvoorbeeld een zendmast te koop heeft, medewerkers zoekt, een tweedehands mengtafel, etc.

 9. Gebruik geen forward-adressen

REGEL: Het is niet toegestaan om de post die naar een op het forum aangesloten adres wordt gestuurd, te laten doorsturen naar één of meer andere adressen.

TOELICHTING: Sommige providers bieden de mogelijkheid om post te laten doorsturen ('forwarden') naar één of meer andere email adressen. Je mag hiervan geen gebruik maken als het gaat om een adres dat is aangesloten op het forum. De reden daarvoor is dat wij bij foutmeldingen moeilijk kunnen achterhalen welk adres de fout veroorzaakt.

10. Plaats geen commentaar op het forum

REGEL: plaats géén commentaar over het beheer op het forum.

11 Klachten over andere gebruikers

REGEL : Als je klachten hebt over andere gebruikers dien je deze te sturen naar info@stichtingnlpo.nl, dus NIET naar het forum.

TOELICHTING: Het komt voor dat abonnees klachten hebben over het gedrag van andere abonnees. Het is pertinent NIET toegestaan om hierover berichten naar het forum te sturen. Dit leidt tot een grote stroom boze reacties over en weer en dito overlast voor andere abonnees. Het is niet de bedoeling dat het forum de plaats wordt waar mensen "persoonlijke vetes" gaan uitvechten, waar vervolgens andere abonnees ongevraagd van mee moeten "genieten".

12. Klachten of commentaar op het beheer van het forum

REGEL: Commentaar op de werking van het forum dien je rechtstreeks naar info@stichtingnlpo.nl te sturen, dus NIET naar het forum.

TOELICHTING: Uit de evaluaties die we regelmatig onder de abonnees houden is gebleken dat de overgrote meerderheid van de abonnees het uitermate vervelend vindt om berichten over de werking van het forum te ontvangen. Als je dus vindt dat iets anders zou moeten, laat het de NLPO rechtstreeks weten via info@stichtingnlpo.nl

13. Als dit reglement ergens niet in voorziet

REGEL: Als dit reglement ergens niet in voorziet beslist de NLPO.

TOELICHTING: Voorkom onduidelijkheden en misverstanden, stuur een bericht naar info@stichtingnlpo.nl als jou iets niet duidelijk is of als je vragen hebt. Wij zijn er om jou verder te helpen!