Opleidingsdagen: Besturen met een visie

Opleidingsdagen: Besturen met een visie. Meld je nu aan met het hele bestuur!

Wil je je verder ontwikkelen als bestuurder van een lokale omroep en je voorbereiden op de veranderingen binnen de sector? Meld je dan nu aan voor deze nieuwe opleidingsdag, speciaal voor alle bestuursleden en leden van de raad van toezicht van lokale omroepen.

Waar en wanneer:

 • Zwolle: 20 april (geweest)
 • Tilburg: 8 juni (geweest)

Let op: de inhoud van beide dagen is vergelijkbaar. Het complete programma vind je onderaan deze pagina.

Wat kun je verwachten?

 • Interactieve sessies over de rol van een bestuurder, met aandacht voor cultuur, structuur, strategie en diversiteit in een bestuur.
 • Discussies over goed werkgeverschap, het vinden van het juiste bestuursmodel, het faciliteren van een PBO, vrijwilligersbeleid en andere relevante onderwerpen.
 • Een kennismakingssessie voor nieuwe bestuursleden, om een vliegende start te maken bij de lokale omroep.

Programma

 • 10.30 – 11.00 uur: inloop
 • 11.00 – 11.15 uur: plenaire opening
 • 11.20 – 12.20 uur: Tijdsblok 1 – keuzesessie
 • 12.20 – 13.15 uur: lunchpauze (inclusief)
 • 13.20 – 14.20 uur: Tijdsblok 2 – keuzesessie
 • 14.30 – 15.30 uur: Tijdsblok 3 – keuzesessie
 • 15.40 – 16.30 uur: borrel

Netwerkmogelijkheden

Tijdens de lunch en borrel is er volop gelegenheid om te netwerken en ervaringen uit te wisselen met andere bestuursleden.

Voor alle rollen in een bestuur zijn er sessies die aansluiten bij de verschillende werkzaamheden en specialisaties. Meld je nu aan en deel deze uitnodiging met je bestuur of raad van toezicht om samen nieuwe kennis op te doen en te netwerken.

Meld je aan!

Deelname is gratis, maar een ticket bestellen is wel nodig. Bij het bestellen geef je gelijk op welke drie sessies je bij wilt wonen. De beschrijving van de verschillende sessies vind je hieronder. Bij sommige sessies is het aantal deelnemers beperkt; meld je dus zo snel mogelijk aan.

We kijken uit naar je aanwezigheid!

Ik wil een ticket bestellen

Programma per tijdsblok

Keuzesessies tijdsblok 1 (11.20-12.20u)

expand_more

Goed werkgeverschap – Yvonne Schers

Goed werkgeverschap gaat niet alleen op voor grote bedrijven. Ook voor lokale omroepen met betaalde krachten en vrijwilligers gaat dit op. Goed werkgeverschap gaat over uiteenlopende zaken die je als organisatie voor je medewerkers regelt. Het doorloopt verschillende fases: die van het werven, aannemen tot aan afscheid nemen alsook juist het “samenwerken”. Welke juridische en andere instrumenten staan ter beschikking? En hoe ga je om met keuzes en dilemma’s? Welke twijfels, afwegingen of problemen liggen op de loer? In deze interactieve kennissessie gaan we daarop in. Ook zoomen we in op hoe goed werkgeverschap te vervullen als het moeilijk wordt. Deze sessie geeft je in vogelvlucht de belangrijkste instrumenten en de ervaring van het gebruik daarvan voor jouw “gereedschapskist”.

Besturen bij een lokale omroep – Victor Posthuma

Deze sessie is bedoeld voor nieuwe bestuurders van lokale omroepen. In het bestuur zitten van zo’n omroep is meestal net iets anders dan bestuurder zijn van een sportclub of de plaatselijke muziekvereniging. Er komt van alles bij kijken, bijvoorbeeld op het gebied van governance maar ook journalistiek. Door de professionalisering moet het zakelijker, maar ondertussen wil je ook het plezier van de vrijwilligers en andere medewerkers behouden. Tijdens deze sessie hebben we het over hoe je een lokale omroep bestuurt. Met praktijkvoorbeelden, discussies en handige tips.

Verkenning van Bestuursmodellen – Wim Halverhout

In deze sessie verkennen we verschillende bestuursmodellen. Daarbij is er speciale aandacht voor het Raad van Toezicht model, dat van mindere bekendheid geniet maar goed past bij veel professionaliserende omroepen. Het uitgangspunt van de sessie is het bestuur verder professionaliseren. Ook is er een bestuurder te gast die recentelijk om omvorming en professionalisering van het bestuur heeft meegemaakt. Een sessie waarin we de verschillende modellen verkennen en praktische inzichten delen om jouw lokale omroep effectief te besturen.

Keuzesessies tijdsblok 2 (13.20-14.20u)

expand_more

Meer rendement uit het PBO – Ap van der Pijl

Een lokale omroep moet een representatief, onafhankelijk en goed werkend Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) hebben. Dit orgaan dient representatief te zijn voor de belangrijkste in de gemeente(n) voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. Maar hoe kun je het PBO nog meer benutten en ook een proactieve rol geven? In deze sessie gaan we in gesprek hoe je de stap kunt maken van een (achteraf) controlerend orgaan naar een PBO met ‘ambassadeurs’ van een thema of beleidsterrein. Na deze sessie kun je met het PBO in gesprek over een meer proactieve rol waarbij je het PBO-netwerk veel meer gaat benutten. Ook geven we advies om de juiste (nieuwe) mensen te vinden voor het PBO.

Verder professionaliseren: sessie voor bestuurders met ervaring – Victor Posthuma

Veel omroepen zijn al steeds verder in het proces van professionalisering. Governance speelt hierin ook een belangrijke rol, zowel zakelijk als journalistiek. Maar dat je alles ‘goed geregeld’ hebt, betekent nog niet dat het in de praktijk ook goed werkt. Wat zijn valkuilen, hoe zorg je dat governance goed bij iedereen tussen de oren zit en hoe voorkom je een woud aan regels? Deze workshop is bedoeld voor de ervaren omroepbestuurders, die met elkaar het gesprek aan willen gaan over governance en aan de hand van praktijkvoorbeelden van en met elkaar willen leren.

Diversiteit en Inclusiviteit bij de lokale omroep – Annemarie de Jong & Frans Jennekens

Als bestuurder van een lokale omroep is het van belangrijk om kritisch te kijken naar de diversiteit van mensen in beeld en achter de microfoon. Tijdens deze sessie verkennen we waarom steeds meer omroepen deze onderwerpen hoog op de agenda hebben staan en hoe ze streven naar inclusieve journalistiek. Leer waarom het cruciaal is om een afspiegeling van de samenleving te zijn en hoe jouw lokale omroep kan bijdragen aan een diverse en inclusieve mediaomgeving. Het doel is om zoveel mogelijk kijkers, luisteraars en lezers zich te laten herkennen in jouw programma’s en zich verbonden te laten voelen met jouw organisatie. Op die manier wordt de lokale omroep toegankelijk voor iedereen binnen de samenleving.

Keuzesessies tijdsblok 3 (14.30-15.30u)

expand_more

Lokale omroep en de Mediawet – Matthijs Bremer

Lokale publieke media-instellingen hebben een belangrijke taakopdracht die is vastgelegd in de Mediawet. Deze sessie zal op hoofdlijnen ingaan op de wet- en regelgeving waar de lokale omroepen mee te maken hebben bij de invulling hiervan. Ook de rol van het Commissariaat bij het toezicht op de naleving van deze taakopdracht komt aan bod. Uiteraard is er ruimte voor vragen en gedachtewisseling.

Samenwerking in het publieke bestel – Daniëlle Arets

Het brengen van een onafhankelijk nieuwsaanbod is een van de belangrijkste taken van de lokale omroep. Toch mag de rol die het heeft als verbinder in de lokale gemeenschap niet vergeten worden. Door samen te werken met lokale verenigingen, culturele organisaties en andere maatschappelijke of publieke instellingen kan het programma-aanbod worden vergroot en de lokale betrokkenheid worden versterkt. Tijdens deze sessie hoor je voorbeelden van samenwerkingen in het land en is er aandacht voor het onderzoek dat wordt uitgevoerd door Hogeschool Fontys, Inholland en de NLPO. Dit onderzoek moet bijdragen aan meer kennis voor lokale omroepen om samenwerking met publiek en met publieke instellingen op een journalistiek verantwoorde en duurzame manier te organiseren.