Richtsnoerbedrag

Ontwikkeling richtsnoerbedrag sinds 2015

Sinds 2002 wordt er jaarlijks een bedrag voor lokale omroepen in het gemeentefonds gestort. Dit wordt het richtsnoerbedrag genoemd. Tot 2015 ging dit om een bedrag per woonruimte. Sinds 2015 gaat het om een bedrag per huishouden, dat niet langer herkenbaar terug te vinden is in de gemeentefondscirculaires. Jaarlijks moet dit bedrag worden aangepast met het voor dat jaar geldende accres in het gemeentefonds.

Gemeenten kunnen de voor hen geldende aantal woonruimten en huishoudens vinden in de excelbestanden bij de circulaires gemeentefonds op de site van de rijksoverheid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Ontwikkeling richtsnoerbedrag sinds 2015

2015: 1,14 per huishouden

2016: 1,19 per huishouden

2017: 1,20 per huishouden

2018: 1,26 per huishouden

2019: 1,28 per huishouden

2020: 1,34 per huishouden

2021: 1,39 per huishouden

2022: 1,43 per huishouden

2023: 1,53 per huishouden

2024: 1,57 per huishouden

Diverse gemeenten geven meer dan het zogeheten richtsnoerbedrag om de samenwerking, kwaliteit en professionaliteit van lokale omroepen te bevorderen. Inspirerende voorbeelden daarvan kunnen worden opgevraagd via info@nlpo.nl.