Externe vertrouwenspersonen voor de lokale omroepsector

Een veilige omgeving voor iedereen

Het kan iedereen wel eens overkomen: er gebeurt iets waar je je niet fijn over voelt. Als bezoeker of medewerker van de lokale omroep vraag je je af wat je ermee moet. Je ziet bijvoorbeeld dat een collega iets doet wat niet door de beugel kan of je wordt geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen, zoals pesten of intimidatie. Ook kan een samenwerkingsprobleem of een meningsverschil met een collega je behoorlijk parten spelen en heb je even een klankbord of uitlaatklep nodig. Vaak helpt het om daar met een andere collega, iemand die zicht bezighoudt met personeelszaken of met je leidinggevende over te praten. Maar soms wil je dat niet of kan dat niet. Misschien is je collega of leidinggevende er zelf bij betrokken, misschien ben je bang voor de reacties. In die gevallen kun je een beroep doen op een externe vertrouwenspersoon. Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht met kwesties, meldingen, vragen, problemen of twijfels over integriteit of ongewenst gedrag.

Die dienst is er voor iedereen, ongeacht de functie. Dus: vrijwilligers, betaalde krachten, freelancers, bestuursleden en zelfs voor bezoekers van de lokale omroep die met ongewenst gedrag te maken krijgen. De NLPO moedigt omroepbestuurders aan met dit onderwerp aan de gang te gaan. Meer informatie voor omroepbestuurders is verderop op deze pagina opgenomen.

 

Neem ook contact op bij twijfel

Twijfel je over een situatie die je hebt meegemaakt of hebt zien gebeuren? Met de test van Movisie krijg je tips over wat je kunt doen. Bij twijfel kun je altijd contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. De omroep krijgt hiervan geen melding.

Wat doet een extern vertrouwenspersoon?

De externe vertrouwenspersonen zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen, staan buiten de organisatie en opereren onafhankelijk. Soms kan of wil je ongewenst gedrag of een integriteitskwestie niet met een collega of interne vertrouwenspersoon bespreken. In die gevallen kan je bij een van de externe vertrouwenspersonen in vertrouwelijkheid terecht met je vraag, zorg of melding, ook als je twijfelt. Hierbij kan het gaan over (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie of integriteitskwesties. Zij nemen je verhaal serieus, luisteren goed naar je en denken met je mee. Ze zoeken samen naar een oplossing die voor jou het beste voelt. Zij doen niets zolang je daar geen toestemming voor geeft. Jij houdt altijd zelf de regie.

Hieronder maak je kennis met de vertrouwenspersonen. Hun contactgegevens staan erbij zodat je direct contact op kunt nemen als je dat wilt.

Sandrijn Dekkers

Sandrijn Dekkers
Email: dekkers@devertrouwenspersoon.nl

Arnold van der Garde

Arnold van der Garde
Email: vandergarde@devertrouwenspersoon.nl

Mediapact Respectvol Samenwerken

Sinds eind 2023 is de NLPO ook aangesloten bij Mediapact Respectvol Samenwerken. We zetten ons daarmee in voor een veilige werkomgeving bij iedereen binnen onze sector. Het Mediapact biedt lokale omroepmedewerkers binnenkort ook de mogelijkheid deel te nemen aan een e-learning die de norm bepaalt voor respectvol samenwerken binnen de mediaketen. Verder worden er (online) bijeenkomsten georganiseerd rond het thema.

Informatie voor omroepbestuurders

Over de collectieve dienst

Lokale omroepen hebben te maken met veel thema’s die aandacht vragen. De dagelijkse werkzaamheden, samenwerking in de streek en de professionalisering. Het is daarom niet vreemd dat niet iedere lokale omroep een duidelijk beleid heeft op het gebied van een veilige werkomgeving. Door een collectief contract met De Vertrouwenspersoon op te nemen in het dienstenpakket van de NLPO, hopen we dat omroepen hier op een laagdrempelige manier de volgende stappen in zetten.

Vrijwilligers, betaalde krachten, freelancers en zelfs bezoekers van de lokale omroep kunnen zich melden bij een van de twee vertrouwenspersonen van De Vertrouwenspersoon. Ook kunnen besturen of leidinggevende de dienst gebruiken om advies in te winnen. De factuur wordt naar de NLPO gestuurd en dus niet naar de omroep. De dienst is kosteloos en toegankelijk voor alle aangesloten omroepen. Het is niet verplicht om gebruik te maken van de dienst. Omroepen die zelf al (lokaal) een externe vertrouwenspersoon geregeld hebben, staan uiteraard vrij hun partner daarin aan te houden. Het gaat dan nadrukkelijk om een externe vertrouwenspersoon, alleen een interne vertrouwenspersoon is niet voldoende.

 

Breng het onderwerp onder de aandacht

Naast de informatiepagina voor medewerkers en bezoekers van de lokale omroep op deze website, moedigt de NLPO besturen actief aan om informatie over de dienst kenbaar te maken bij de medewerkers. Daarvoor hebben we een informatiepakket beschikbaar gesteld. In deze download zitten de volgende items.

 

Inhoud informatiepakket

  • Stappenplan veilige werkomgeving voor omroepbestuurders
  • Flyer om uit te printen en op te hangen binnen de omroep
  • Voorbeeldprotocol Ongewenst gedrag
  • Voorbeeldtekst voor het Huishoudelijk Reglement

 

Het informatiepakket is via deze link te downloaden. Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met Gineke Dokter via Gineke.Dokter@nlpo.nl of 035 – 820 03 83.

Goed om te weten: de NLPO ontvangt alleen geanonimiseerde gegevens over het aantal meldingen in de sector en is zeer zorgvuldig in de verwerking van deze aantallen. Deze worden alleen gebruikt voor trendwaarnemingen en interne analyse.

Download het informatiepakket