De lokale omroep in kaart

Lokale omroepen werken samen in streekverband

Niet langer vormen de lijnen op de bestuurlijke kaart de grens van een lokale omroep, maar de ‘natuurlijke habitat’ van de burger: de sociaal-culturele en economische omgeving waarin iemand woont, leeft, werkt en recreëert. Het verzorgingsgebied van de streekomroep sluit daar naadloos op aan, zonder af te dingen op de lokale kwaliteit en bereik. Deze schaalvergroting heeft belangrijke voordelen: door samen te werken kunnen lokale omroepen voor meerdere gemeenten het media-aanbod verzorgen. Daarmee wordt het afzetgebied vergroot, de journalistieke kwaliteit versterkt en de financiële armslag verbeterd.

LTMA

Realisatie Lokaal Toereikend Media-Aanbod is het doel

De streekomroepvorming is een middel om lokale omroepen te professionaliseren met als doel de realisatie van een Lokaal Toereikend Media-Aanbod (LTMA). De NLPO ondersteunt en coördineert de vorming van streekomroepen, om zo de kwaliteit en professionaliteit van de lokale journalistiek verder te ontwikkelen.

Delokaleomroepinkaart.nl

Interactieve kaart

Delokaleomroepinkaart.nl biedt beleidsmakers, onderzoekers en andere geïnteresseerden een actueel (visueel) overzicht van de organisatie en financiering van de lokale omroepen in Nederland. De verschillende kaarten maken onder andere de belangrijke transitie van de lokale omroep naar streekomroep inzichtelijk. De Lokale Omroep In Kaart is een initiatief van de stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO).

Keurmerk Nederlandse Streekomroepen

Bevorderen van professionaliteit

Streekomroepen die voldoen aan de keurmerkcriteria komen in aanmerking voor het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen. De doelstelling van het keurmerk is het bevorderen van kwaliteit/professionaliteit, de efficiency en het productaanbod bij lokale omroepen. Daarnaast kan een streekomroep met een keurmerk ook aan stakeholders (zoals gemeenten, samenwerkingspartners en adverteerders) aantonen een aantrekkelijke partner te zijn.

Beleidsevaluatieonderzoek streekomroepvorming

Rapport voortgang streekomroepvorming

Om meer inzicht te verkrijgen in de voortgang van de streekomroepvorming heeft de KWINK groep in opdracht van de NLPO een onafhankelijk onderzoek (2021) uitgevoerd naar de voortgang van het proces. Voor het onderzoek heeft de KWINK groep onder andere gesprekken gevoerd met gemeenten, het Commissariaat voor de Media, de VNG en het ministerie van OCW. Ook zijn de lokale omroepen betrokken bij dit onderzoek en zijn casussen bestudeerd.

Heb je een vraag of wil je meer informatie?