Voor gemeenten

De NLPO ondersteunt de lokale overheid

De NLPO zich met haar ondersteuningsaanbod niet alleen op de in een streek aanwezige omroepen maar ook op de betreffende gemeenten. Het is van belang dat zij bereid zijn om de samenwerking tussen omroepen te (blijven) ondersteunen. Niet alleen door bij te dragen aan de noodzakelijke financiering, maar ook door bij een aflopende aanwijzing een gemotiveerd aanwijzingsadvies aan het Commissariaat voor de Media te verstrekken. De NLPO wil lokale overheden dan ook goed informeren over hun rol in de aanwijzingsprocedure en het democratische belang van een sterke professionele (streek)omroep binnen de gemeente.

NLPO servicedesk

Kan een gemeente over een langere periode (proces)begeleiding krijgen?

Gemeenten die over een langere periode begeleiding nodig hebben bij het aanwijzingsproces, het stimuleren van (lokale) samenwerking in de streek of advies willen over een financieel gezonde lokale omroep kunnen tegen betaling gebruik maken van de NLPO servicedesk. Vanuit de servicedesk biedt de NLPO een overzicht van ervaren professionals die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan vraagstukken over (streek)omroepen.

Aanwijzingsprocedure

Aanwijzingsprocedure

Gemeenteraden spelen een cruciale rol in de aanwijzing van een lokale publieke omroep in hun gemeente. Om deze aanwijzingsprocedure inzichtelijk te maken heeft de NLPO een animatie laten ontwikkelen waarin de taken en rol wordt verduidelijkt.