Aansluiten bij de NLPO

Voordelen

Aangesloten zijn bij de NLPO biedt omroepen vele voordelen:

  • u kunt meepraten over het beleid van de NLPO, onder meer op de bijeenkomsten voor aangeslotenen die twee keer per jaar worden georganiseerd;
  • u kunt telefonisch of schriftelijk een beroep doen op de medewerkers van de NLPO;
  • u bent automatisch aangesloten bij de Stichting Reclame Code en het NICAM (Kijkwijzer);
  • u kunt gratis gebruikmaken van de collectieve vertrouwenspersoon;
  • u betaalt via de NLPO de afdracht voor Buma/Stemra en Sena met collectiviteitskorting;
  • u kunt tegen vergoeding gebruik maken van collectieve diensten waaronder, de MediaHub, het NOS radiojournaal, ANWB verkeersinformatie en Digi Pluggen.

Aansluiten

Alle lokale publieke omroepen met een aanwijzingsbesluit van het Commissariaat voor de Media kunnen zich aansluiten bij de NLPO.

Tarief 2024
Basisbedrag van 530 euro + een bedrag van 0,0073 euro per inwoner* ex. btw.

* Het inwoneraantal in het verzorgingsgebied wordt vastgesteld op basis van door het CBS verstrekte gegevens.

Formulieren
Wil uw omroep aansluiten bij de NLPO? Dan dient u het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier te mailen aan: info@nlpo.nl. Het is van belang dat u alle documenten genoemd in het aanmeldformulier aanlevert. Door aanmelding gaat uw omroep akkoord met de Algemene aansluitingsvoorwaarden en Algemene Service Voorwaarden van de NLPO.

Lees ook:

SEPA machtiging
Door het invullen van de SEPA machtiging geeft u de NLPO toestemming om de te incasseren gelden voor de door de NLPO geleverde diensten automatisch te incasseren. U voorkomt hiermee dat u te laat bent met betalen. U kunt er ook voor kiezen om facturen zelf te voldoen. In dat geval hoeft u geen SEPA machtiging aan de NLPO op te sturen. U bent dan zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling.