nieuws persbericht

Tijdelijke subsidie journalistieke professionalisering lokale omroepen

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek publiceert vandaag een subsidieregeling die lokale publieke omroepen ondersteunt bij de versteviging van de onafhankelijke nieuwsvoorziening in hun verzorgingsgebied. 

19 november 2019

nieuws

Nu open: Subsidieregeling pilot streekomroepen

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ) heeft de tijdelijke subsidieregeling pilot journalistieke professionalisering lokale publieke mediadiensten opengesteld. 

Hier vind je de regeling.

19 november 2019

nieuws

Toetreding NLPO in Raad voor de Journalistiek

De Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO), het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de lokale publieke omroep in Nederland, is per 1 november 2019 toegetreden als participant van de Stichting Raad voor de Journalistiek.

7 november 2019