Readers

Readers: ervaringen en tips voor lokale omroepen

Een pilot heeft als doel te leren uit opgedane ervaring. Zo ook de pilot Journalistieke Professionalisering Lokale publieke Mediadiensten. Twintig projecten van 26 lokale publieke omroepen kregen in 2020 subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ) vanuit het minsterie van OCW. Het doel: aantonen wat er minimaal nodig is om tot een professioneel aangestuurde, toekomstbestendige publieke omroep op lokaal niveau te komen. In maart 2022 is de pilot afgrond.

Binnen de pilot hebben omroepen, naast bijvoorbeeld het opzetten van een basisredactie, ook ervaring op kunnen doen met vernieuwende vormen van lokale journalistiek. Zo heeft streekomroep Zuidwest zich gericht op ombudsjournalistiek, omroepen OOGOmroep Venlo en WOS zijn aan de slag gegaan met lokale journalistiek voor jongerenOPEN Rotterdam en Dtv Nieuws verdiepten zich in community-journalistiek en streekomroep 1Twente heeft de werkwijze met serial investigative journalism verder ontwikkeld.

De NLPO heeft de ervaringen van de hierboven genoemde omroepen en de vormen van lokale journalistiek verwerkt in vier interactieve readers, om de kennis te vergroten en te delen met de lokale omroepen. Het komt de versterking van de lokale journalistiek ten goede, in een tijd waarin het belang van deze vorm van journalistiek toeneemt.

Readers

Reader: serial investigative journalism

maart 2023

Reader: ombudsjournalistiek

april 2022

Reader: lokale journalistiek voor jongeren

april 2022

Reader: community-journalistiek

april 2022