NLPO servicedesk

Advies en bemiddeling

De NLPO ondersteunt lokale publieke omroepen op diverse terreinen om de sector verder te professionaliseren, dit doet de NLPO vooral op brancheniveau én met de vorming van streekomroepen als uitgangspunt. Om de omroepen en hun stakeholders (gemeenten, VNG en andere mediaorganisaties) op individuele basis te voorzien van advies en bemiddeling werkt de NLPO samen met verschillende partners. Deze zijn te vinden via de NLPO servicedesk. Bij de NLPO servicedesk kan men tegen betaling terecht voor advies, bemiddeling en ondersteuning op meer complexe en individuele thema’s.

 

Voor omroepen

Diensten voor de omroepen

 • Mediation en procesbegeleiding regionale samenwerking
 • Individueel advies bij het opstellen van begroting, investeringsplan, beleidsplan, businessplan, subsidieaanvraag en contracten met derden
 • Juridische advies en bijstand
 • Bemiddeling opleidingen

Diensten kunnen door lokale omroepen veelal worden afgenomen voor een gereduceerd tarief. De NLPO informeert je graag over de mogelijkheden. Neem hiervoor contact op via info@nlpo.nl of 035 820 03 83.

Voor gemeenten

Diensten voor gemeenten

 • Mediation
 • Second opinion begroting, investeringsplan, beleidsplan, businessplan, subsidieaanvraag streekomroep
 • Sprekers/inhoudelijke bijdrage informatiebijeenkomst over de context van sectorveranderingen
 • Advisering mediabeleid

Partners

Partners

De NLPO werkt voor bovenstaande activiteiten onder meer samen met onderstaande partners. De NLPO informeert je graag over de mogelijkheden en kan ook adviseren welke partner het beste past bij het probleem/vraagstuk. De NLPO informeert je graag over de mogelijkheden. Neem hiervoor contact op via info@nlpo.nl of 035 820 03 83.

 • MANL

Media Adviseurs Nederland (MANL) is een adviesbureau gespecialiseerd in vraagstukken rondom lokale en regionale media-instellingen. MANL combineert specialistische kennis van (lokaal) bestuurlijke processen en (lokale) media.

MANL adviseert zowel overheden als media-instellingen en instanties die graag de samenwerking zoeken met één of meerdere lokale of streekomroepen. Meer informatie over de werkzaamheden vind u op www.manl.nl 

 • DBMC

De Bruijn Management Consulting (DBMC) is een door de NLPO geselecteerd adviesbureau van Robert de Bruijn. Hij is ruim 20 jaar actief in de mediasector en heeft uitgebreide ervaring met het vormgeven, inrichten en realiseren van nieuwe samenwerkingsverbanden en het ontwikkelen van integrale businessplannen.

Robert heeft een bedrijfseconomische en juridische achtergrond en diverse opleidingen gevolgd op het gebied van innovatie en managementadvisering. Hij is een ervaren procesbegeleider die met respect voor de belangen van alle betrokkenen doelen weet te realiseren in (politiek) complexe omgevingen.

Voor meer informatie bezoek www.debruijnmc.nl of neem contact op met Robert de Bruijn, 06-16839022.

 • DVJ Insights

DVJ Insights heeft veel ervaring op het gebied van onderzoek naar het bereik van (lokale) media en bijbehorend mediagedrag. DVJ Insights is daarom preferred supplier voor de NLPO lokale bereikonderzoeken en heeft de afgelopen jaren een benchmark opgebouwd van lokale bereiksonderzoeken. 

Meer informatie over DVJ Insights vind je op https://dvj-insights.nl/

 • Een dag in Vorm

Een dag in Vorm is het bedrijf van Jesse Bussemaker en een door de NLPO geselecteerd samenwerkingspartner op het gebied van team- en organisatieontwikkeling. Jesse heeft een achtergrond in sport en onderwijs en is sinds 2010 actief als facilitator en teamcoach. In die rol ondersteunt en begeleidt hij teams en organisaties bij het behalen van hun doelen. Daarbij is er aandacht voor de proceskant van veranderen en de manier waarop je die uitnodigend en aantrekkelijk kunt vormgeven, maar ook voor de relationele kant van veranderen, leren en ontwikkelen. Welke onderlinge interactie en samenwerking helpt ons bij het realiseren van onze ambities?

Jesse is werkzaam in de meest uiteenlopende sectoren. In al die sectoren blijken telkens de mensen die het samen moeten doen de belangrijkste schakel. Voor een toekomstbestendig resultaat moeten zij zelf in beweging willen komen. En laat mensen in beweging brengen nu juist mijn specialisme zijn! 

Sparren of samenwerken? Bezoek www.eendaginvorm.nl of bel 06-42297603