Impact van de lokale omroep

Lokale omroepen brengen het nieuws dichtbij

Lokale publieke omroepen weten wat er leeft en speelt in stad of dorp. Kritisch en onafhankelijk doen zij verslag. Met straatinterviews, debatten, speciale reportages en het dagelijks nieuws houden zij vinger aan de pols. Vaak met beperkte middelen en maximale inzet van vrijwilligers en professionals. Of het nu groot of klein nieuws is, de lokale omroep is altijd dichtbij.

Maatschappelijke relevantie

Onderzoek: Lokale publieke omroepen van groot belang voor samenleving, maar kwetsbaar

Lokale publieke omroepen informeren mensen over hun leefomgeving. Ze vormen de verbinding tussen gemeente en burgers. Maar wat is nu hun daadwerkelijke maatschappelijke impact? En welke kansen en bedreigingen zijn er? Onafhankelijk onderzoek toont aan dat de betekenis van de omroepen onmiskenbaar groot is, maar dat een onzekere financiering hun taak sterk onder druk zet.

De gemeenteraadsverkiezingen

Het verhaal begint hier

De lokale omroepen zijn geworteld in de lokale gemeenschap en spelen een cruciale rol in de lokale democratie. In verkiezingstijd, en daarna. De omroepen activeren, representeren en informeren inwoners. Door thema’s die raken aan de directe leefomgeving voor het voetlicht te brengen, op te volgen en uit te diepen kunnen de inwoners uiteindelijk hun keuze bepalen in het stemhokje.

Meer informatie:

De lokale omroep van dichtbij

Meer dan ooit staat de lokale journalistiek op de kaart

De ontwikkelingen bij de lokale publieke omroep volgen elkaar snel op. De sector is volop in beweging. Meer dan ooit staat de lokale journalistiek op de kaart.

De lokale omroep speelt een belangrijke rol in de lokale democratie en zit als geen ander in de haarvaten van de samenleving. Niet alleen zorgen ze voor de noodzakelijke lokale informatievoorziening maar ook voor cultuur, educatie en sociale verbinding.

 

Heb je een vraag of wil je meer informatie?