Over de organisatie

Over de stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen

De Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) is het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de lokale publieke omroep in Nederland. De stichting ondersteunt lokale publieke omroepen op diverse terreinen om de sector verder te professionaliseren en om de kwaliteit van de producties van lokale omroepen te verbeteren, zodat zij op het gebied van onder andere journalistieke kwaliteit kunnen voldoen aan de wettelijke eisen van een Lokaal Toereikend Media-Aanbod (LTMA). De missie van de NLPO is gericht op een onafhankelijke lokale publieke omroep, die de lokale democratie versterkt en mensen stimuleert actief bij te dragen aan de gemeenschap.

Namens de ca. 240 lokale omroepen exploiteert de NLPO onder meer een gemeenschappelijke infrastructuur, onderhandelt zij over collectieve contracten (distributie, rechten) en maakt strategische afspraken met belanghebbende partijen. Deze belanghebbende partijen zijn onder meer het ministerie van OCW, de VNG, het Commissariaat voor de Media, de NVJ, de STER en de regionale en landelijke publieke omroepen. Ook bevordert de NLPO de transitie van lokale omroepen naar zogenoemde streekomroepen (80), organiseert zij opleidingen en trainingen voor omroepmedewerkers en zo’n 20.000 vrijwilligers en heeft zij een kwaliteitskeurmerk voor omroeporganisaties ontwikkeld. 

De NLPO is in 2015 opgericht door de vereniging OLON (Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland) met als belangrijkste doel het stimuleren, faciliteren en het conditioneren van de realisatie van een Lokaal Toereikend Media-Aanbod voor iedere Nederlander — door lokale publieke media-instellingen die hun verankering hebben in artikel 2.1 en 2.3 van de Mediawet. 

Statuten

De statuten van de stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen vindt u in dit document: Statuten NLPO.