Spelregels opleidingen

De NLPO maakt kosten voor het inhuren van trainers, locaties, catering en het ontwikkelen van cursusmateriaal. Normaal gesproken wordt daarom een eigen bijdrage gevraagd voor deelname aan een opleiding. Op dit moment kunnen (vrijwillige) medewerkers van bij de NLPO aangesloten lokale omroepen echter kosteloos deelnemen aan deze opleidingen. Profiteer dus snel, maar lees wel de vijf belangrijke spelregels. Houd er bijvoorbeeld rekening mee dat annuleren niet altijd kosteloos is (zie spelregel 3).

Bij het aanmelden voor een opleiding ga je tevens akkoord met de deelnamevoorwaarden, die je hier kunt vinden.

Spelregels

1: kies zorgvuldig aan welke training je deelneemt

expand_more

De NLPO hecht veel waarde aan het vinden van een passende opleiding voor jou, zowel wat betreft de inhoud als het kennisniveau van de andere deelnemers. Daarom zijn alle trainingen voorzien van een niveauaanduiding in de vorm van sterren. Om teleurstelling te voorkomen raden we je dan ook aan om ook de pagina Opleidingsniveaus zorgvuldig door te nemen. Twijfel je welke opleiding geschikt is? Neem dan contact op met de NLPO via opleidingen@nlpo.nl.

fair use policy
Belangrijk om te weten is dat we de opleidingen waaraan je kosteloos kunt deelnemen zo eerlijk mogelijk proberen te verdelen onder de aangesloten omroepen en hun medewerkers. Dit betekent in de praktijk dat je (in eerste instantie) slechts toegang krijgt tot één of twee trainingen per kalenderjaar. Bij een volgende aanvraag kom je op de wachtlijst terecht en nemen we contact met je op zodra er een plek beschikbaar is. Als je bijvoorbeeld meerdere trainingen hebt gevolgd in het voorjaar, is de kans groot dat je bij een aanvraag in het najaar in eerste instantie op de wachtlijst wordt geplaatst.

2: motiveer je deelname goed

expand_more

Om deel te kunnen nemen aan onze trainingen vragen we op het inschrijfformulier om een motivatie van minimaal 100 woorden. Hierin dien je tenminste je functie bij de omroep en de reden waarom je de training van jouw keuze wilt volgen te vermelden. Deze motivatie is essentieel omdat we willen dat de kennis die je opdoet ook daadwerkelijk wordt toegepast bij de lokale omroep waarvoor je actief bent. Een sterke motivatie vergroot dus je kans om toegelaten te worden. Het ontbreken van een motivatie leidt tot automatische annulering van je aanvraag.

Bij sommige trainingen is er sprake van een toelatingsopdracht. Als dit het geval is vind je hierover meer informatie onder het kopje ‘Overige informatie’ op de pagina van de desbetreffende opleiding. Indien je de gevraagde toelatingsopdracht niet gelijktijdig met je aanvraag indient, wordt je aanvraag automatisch geannuleerd.

Let op: je deelname wordt pas definitief na goedkeuring door de NLPO. Na aanmelding ontvang je binnen twee weken bericht over de status van je aanvraag.

3: noteer de datum goed in je agenda; annuleren is niet altijd zonder gevolgen!

expand_more

Hoewel deelname voor medewerkers/vrijwilligers van de aangesloten lokale omroepen kosteloos is, is deelname niet vrijblijvend. De waarde van een training bedraagt namelijk minimaal 195 euro. Je krijgt die cadeau van de NLPO en we vertrouwen erop dat je deze kans waardeert en er zorgvuldig mee omgaat. Na toelating verwachten we dan ook dat je de (volledige) training bijwoont. Zorg er dus voor dat je de datum goed in je agenda noteert!

Zoals beschreven in de deelnamevoorwaarden heb je tot 4 weken voor aanvang van de training de mogelijkheid om je deelname zonder consequenties te annuleren. Er is dan nog voldoende tijd voor de NLPO om je plek beschikbaar te stellen aan een andere omroepmedewerker. Annuleer je echter tussen 2 en 4 weken voor aanvang, dan word je automatisch uitgesloten van deelname aan alle NLPO-opleidingen gedurende één jaar. Deze uitsluiting geldt ook voor toekomstige opleidingen waarvoor je al bent toegelaten. Als je binnen 2 weken voor aanvang annuleert geldt dezelfde uitsluiting en kan de NLPO een boete van €100 in rekening brengen ter compensatie van de gemaakte kosten. Zowel de boete als de uitsluiting kunnen worden voorkomen als je in overleg met de NLPO een omroepcollega laat deelnemen in jouw plaats. Zo gaat er geen kostbare plek verloren en behoud je het recht om deel te blijven nemen aan de opleidingen van de NLPO.

Afmeldingen volgens de deelnamevoorwaarden worden uitsluitend behandeld via opleidingen@nlpo.nl.

4: neem actief en voorbereid deel aan de training

expand_more

Je doel is natuurlijk om het maximale uit de training te halen. Zorg er daarom voor dat je goed voorbereid bent. Bedenk van tevoren wat je echt wilt leren en maak indien van toepassing de oefenopdrachten die tijdens de training worden behandeld. Neem tijdens de training actief deel en stel vragen, maar geef ook anderen de ruimte.

Hoewel we begrijpen dat je wellicht vragen hebt over de vernieuwingen binnen de sector, zoals de stelselwijziging, zijn de trainingen binnen het opleidingsaanbod van de NLPO niet het juiste moment om hierover vragen te stellen of een discussie te starten. De trainers zijn (vaak) niet bekend met deze specifieke thematiek en willen zich tijdens de trainingen volledig concentreren op het onderwerp van de training. Op deze manier krijgt elke deelnemer de kans om het maximale uit de training te halen. Wil je meer informatie over de vernieuwingen, dan kun je altijd op een ander moment in gesprek gaan met een medewerker van de NLPO of de website De Lokale Omroep Vernieuwt! bezoeken.

5: vul de evaluatie in en ontvang je certificaat

expand_more

Iedere deelnemer die een opleiding, training of e-learning met ‘goed gevolg’ heeft afgerond ontvangt een persoonlijk deelnamecertificaat. Om de opleiding met succes af te ronden is het belangrijk om niet alleen actief en voorbereid deel te nemen aan de training, maar ook om het evaluatieformulier dat door de NLPO wordt verstrekt binnen twee weken in te vullen. Na het invullen van het evaluatieformulier ontvang je vervolgens jouw persoonlijke deelnamecertificaat.

Voor opleidingen die speciaal zijn ontwikkeld voor nieuwe betaalde medewerkers van lokale omroepen gelden afwijkende deelnamevoorwaarden. Deze opleidingen worden niet vermeld in het reguliere opleidingsaanbod, en het wordt altijd duidelijk aangegeven wanneer het om een dergelijke opleiding gaat. De afwijkende voorwaarden voor deze opleidingen zijn te vinden via deze link.