Aanwijzingsprocedure

Samenwerking tussen omroepen ondersteunen

Met het ondersteuningsaanbod richt de NLPO zich niet alleen op de in een streek aanwezige omroepen maar ook op de betreffende gemeenten. Het is van belang dat zij bereid zijn om de samenwerking tussen omroepen te (blijven) ondersteunen. Niet alleen door bij te dragen aan de noodzakelijke financiering, maar ook door bij een aflopende aanwijzing een gemotiveerd aanwijzingsadvies aan het Commissariaat voor de Media te verstrekken. De NLPO wil lokale overheden dan ook goed informeren over hun rol in de aanwijzingsprocedure en het democratische belang van een sterke professionele (streek)omroep binnen de gemeente.

Voor gemeentemedewerkers is er een aparte faq. Hierin wordt onder meer uitgelegd wat een lokale (streek)omroep is, wat de NLPO doet én welke taak/invloed de gemeente heeft. Daarnaast is er in het bijzonder aandacht voor de aanwijzingsprocedure. Het document vindt u hier: NLPO FAQ gemeenten (2019). Ook raden wij u aan om de pagina’s over een Lokaal Toereikend Media-Aanbod (LTMA) en Streekomroepen te lezen.

Mocht u naar aanleiding van de informatie vragen hebben dan kunt u die stellen aan de NLPO via (035) 820 03 83 of info@nlpo.nl.

Cruciale rol gemeenteraad in aanwijzingsprocedure

Gemeenteraden spelen een cruciale rol in de aanwijzing van een lokale publieke omroep in hun gemeente. Om deze aanwijzingsprocedure inzichtelijk te maken heeft de NLPO een animatie laten ontwikkelen waarin de taken en rol wordt verduidelijkt.