Keurmerk Nederlandse Streekomroepen

Keurmerk voor de lokale publieke omroep

In het convenant tussen de NLPO en de VNG is vastgelegd wat een eigentijds Lokaal Toereikend Media-Aanbod is. Voor de meeste lokale omroepen betekent dit dat ze een flinke kwaliteitsslag moeten maken om hieraan te kunnen voldoen. Het vormen van een landelijk dekkend netwerk van tachtig streekomroepen is een middel om dat te bereiken.

Het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen ondersteunt daarin door 20 objectief toetsbare criteria beschikbaar te stellen die onafhankelijk (kunnen) worden getoetst door het Keurmerkinstituut. Omroepen krijgen op die manier inzicht in waar eventueel nog verbeteringen wenselijk zijn om te komen tot een Lokaal Toereikend Media-Aanbod.

Streekomroepen die voldoen aan alle keurmerkcriteria komen in aanmerking voor het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen. De doelstelling van het keurmerk is het bevorderen van kwaliteit/professionaliteit, de efficiency en het productaanbod bij lokale omroepen. Daarnaast kan een streekomroep met een keurmerk ook aan stakeholders (zoals gemeenten, samenwerkingspartners en adverteerders) aantonen een aantrekkelijke partner te zijn.

De NLPO streeft naar zoveel mogelijk streekomroepen met een keurmerk. Omroepen die zelf al inzicht willen krijgen aan welke criteria zij (nog niet) voldoen kunnen deelnemen aan de zelfscan. Aan de hand van een aantal vragen wordt dan inzicht gegeven waar eventueel nog verbeteringen wenselijk zijn voordat een audit wordt aangevraagd.

Een keurmerk voor de lokale publieke omroep

Gerelateerde video’s

Meer informatie

1

Welke partijen hebben meegewerkt aan het opstellen van het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen?

expand_more

De volgende belanghebbende partijen hebben meegewerkt aan het opstellen van het keurmerk: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (thans NLPO), Publieke lokale omroep TV Enschede FM (Thans 1Twente Enschede) en Omroepstichting ZuidWest (streekomroep voor de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom en Woensdrecht).

Net als de sector zelf is ook het Keurmerk onderhevig aan veranderingen. Deze worden te allen tijde voorgelegd aan en besproken met de NLPO-klankbordgroep. De sector blijft op deze manier betrokken bij de veranderingen die binnen het Keurmerk worden doorgevoerd.

2

Welke streekomroepen hebben een keurmerk?

expand_more

In september 2019 hebben de eerste drie omroepen het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen ontvangen. Het gaat om de omroepen WOS (Westland, Maassluis en Midden-Delfland), OPEN Rotterdam (Rotterdam) en OOG (Groningen). In 2021 kregen ook omroep Dtv (Oss-Bernheze en Uden) en omroepstichting ZuidWest (Bergen op Zoom, Roosendaal en Woensdrecht) een keurmerk. In 2022 heeft de Publieke Omroep Amsterdam het keurmerk ontvangen en in 2023 volgde ook WEEFF (streekomroep van West-Friesland), 1Almere (Almere) en Studio040 (Eindhoven). Foto’s en video’s van de uitreikingen zijn te vinden op www.nlpo.nl/omroepen-met-een-keurmerk.

3

Is er een Commissie van Bezwaar?

expand_more

De Commissie van Bezwaar behandelt de bezwaarschriften die door de streekomroepen zijn ingediend tegen een afwijzende beslissing van de NLPO met betrekking tot het verlenen of verlengen van het recht op het voeren van het keurmerk dan wel de beslissing van de NLPO om het recht op het voeren van het keurmerk in te trekken. De commissie bestaat uit Paul de Man (voorzitter, aandachtsgebied bedrijfsvoering), Marijke Geertsema (aandachtsgebied lokale overheid), Jan Kroese (aandachtsgebied journalistiek) en Marieke Boerefijn (aandachtsgebied journalistiek). Voor het aandachtsgebied legal is op dit moment een vacature.

Nieuws

Relevante nieuwsartikelen

Ondersteuning of advies nodig? Bij ons kan je altijd terecht