Eindhovense omroep Studio040 ontvangt Keurmerk Nederlandse Streekomroepen

feed Nieuws
edit_note 03 januari 2024

Stichting Omroep Eindhoven en Omgeving, beter bekend als Studio040, heeft op donderdag 21 december het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen ontvangen. Het certificaat werd uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst, voorafgaand aan de presentatie van het Stadsjournaal. Studio040 behoort tot één van de negen lokale omroepen in Nederland die het keurmerk in ontvangst hebben mogen nemen. Het is dan ook een bijzondere prestatie. Wethouder Mieke Verhees is bij de uitreiking aanwezig om de omroep te feliciteren.

Professionele lokale omroep
Met de introductie van het keurmerk in 2019 maakte de lokale omroepsector een belangrijke stap richting verdere journalistieke professionalisering. Marc Visch, directeur-bestuurder van de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO), zegt daar over “Het is het tweede Keurmerk dat ik mag uitreiken in één week, dit geeft aan dat het goed gaat met de professionalisering van de lokale omroep. Het behalen van een keurmerk blijft een prestatie van formaat. Studio040 voegt zich als negende omroep toe aan het lijstje met omroepen met een Keurmerk. Hiermee tonen ze aan dat ze weten waar een lokale omroep voor moet staan en wat hun taak is binnen de gemeenschap. Een terechte beloning voor hun fantastische inzet!”

Mike Weerts, directeur-bestuurder van Studio040, is trots op zijn omroep. Hij stelt: “De afgelopen jaren was er door het vorige bestuur en Michiel Bosgra al stevig geïnvesteerd in de kwaliteit en professionaliteit van met name de journalistiek en de organisatie. Daar hebben we dit jaar op verder gebouwd en hebben veel tijd en energie gestoken in verdere professionalisering. Zowel in de bedrijfsvoering en de processen maar ook in alle andere lagen die belangrijk zijn voor onze omroep. Zoals ons personeel, het PBO, de streekvorming en alle andere samenwerkingen die de relevantie van onze organisatie versterken. Dat dit nu beloond wordt met een keurmerk maakt mij trots. Wij kunnen nu met volle vaart en goede energie de toekomst tegemoet en de verbinding met onze inwoners maken.”

Over het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen
De introductie van het keurmerk maakt de journalistieke kwaliteit en professionaliteit van lokale omroepen inzichtelijk. Het keurmerk stelt objectief toetsbare eisen ten aanzien van onder meer de efficiëntie en het productaanbod, die onafhankelijk worden getoetst door het Keurmerkinstituut. Streekomroepen die op alle criteria voldoende scoren mogen het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen voeren bij hun dienstverlening. Het keurmerk is drie jaar geldig en kent een tussentijdse controle halverwege deze periode.

Onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en de Nederlandse Lokale Publieke Omroep (NLPO) hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het keurmerk.

Bekijk hier beelden van de uitreiking:

Vergelijkbaar

Wellicht interessant