Ontwikkeling lokale omroepsector

De lokale omroep vernieuwt

De staatssecretaris werkt samen met de NLPO aan de verdere professionalisering, verduurzaming en onafhankelijkheid van de lokale publieke omroep. Een belangrijke stap voor de lokale journalistiek waar de lokale omroepsector lang naar toe heeft gewerkt.

Werkgroep

Werkgroep Lokale Publieke Omroepen

Het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft een speciale werkgroep opgezet met naast de ministeries voor OCW en BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) vertegenwoordigers van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), het CvdM (Commissariaat voor de Media) en de NLPO (Nederlandse Lokale Publieke Omroepen). Gezamenlijk buigen zij zich over de criteria voor een lokaal toereikend media-aanbod, de aanwijzingsprocedure voor lokale omroepen, de wijze van financieren en de rol van de sectororganisatie voor de beleids- en verantwoordingscyclus.

Op www.delokaleomroepvernieuwt.nl houden we jullie op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en de voortgang. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op via info@nlpo.nl en 035-820 03 83 of vraag een spreekuur aan.

 

 

Nieuws

Relevante nieuwsartikelen