11 miljoen euro extra voor versterking lokale omroepen

feed Nieuws
edit_note 07 juni 2022

Staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media heeft afgelopen week in de hoofdlijnenbrief media aan de Tweede Kamer haar plannen op het gebied van mediabeleid bekendgemaakt. Belangrijk onderdeel van die plannen is de versterking van de lokale publieke omroep, waar dit jaar wat haar betreft alvast 11 miljoen euro extra voor beschikbaar wordt gesteld.

Uslu schrijft aan de Kamer: “Lokale publieke omroepen hebben een belangrijke rol in het lokale medialandschap. Ze zijn echter afhankelijk van gemeentelijke bekostiging, die niet altijd toereikend is om als professionele journalistieke organisatie te werken. […] Daarom wil ik de positie van lokale omroepen versterken.”

 

Financiering van lokale omroepen

De staatssecretaris stuurt aan op een Mediawetswijziging in 2025 die de kwaliteit en de onafhankelijke financiering van de lokale omroepen moet verbeteren. Een werkgroep waarin, naast de NLPO, vertegenwoordigers van de VNG, de ministeries van OCW en BZK en het Commissariaat voor de Media deelnemen, gaat volgende week van start om gezamenlijk de plannen voor de nieuwe situatie na 2025 verder uit te werken. Een groot deel van de extra middelen in 2022 is bedoeld om de lokale omroepen voor te bereiden op die nieuwe situatie. Daarbij is een belangrijke rol voor de NLPO weggelegd.

 

Eindelijk beloond

Marc Visch, directeur-bestuurder van de NLPO: “Onze sector is in ieder geval klaar voor deze belangrijke stap die het kabinet nu wil maken. We trekken al vele jaren gezamenlijk op waar het gaat om het vergroten van de professionaliteit en continuïteit van ons werk. Onze gezamenlijke inspanningen van de voorbije jaren worden nu eindelijk beloond.”

 

Op de hoogte

De staatsecretaris zal haar plannen in juli verder toelichten in een debat met de Tweede Kamer. De NLPO houdt de omroepen op de hoogte van deze nieuwe ontwikkelingen in Den Haag, vanuit het gezamenlijke belang van alle aangesloten omroepen. Via de nieuwsbrief, maar ook via onze website en online bijeenkomsten. Nu al vragen? Neem dan gerust contact met ons op via info@nlpo.nl en 035-820 03 83 of vraag een spreekuur aan.

Lees ook het bericht van het minsterie OCW en Hoofdlijnenbrief media 2022.

Vergelijkbaar

Wellicht interessant