Raad van toezicht

Raad van toezicht

De Raad van toezicht bestaat statutair uit maximaal vijf personen, waaronder een voorzitter. Het College van Omroepen heeft bij een vacature in de Raad van Toezicht, met uitzondering van de voorzitter, het eerste recht een voordracht tot benoeming te doen. Eén lid is voorgedragen en benoemd na overleg met de partners in het publieke bestel: de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en Regionale Publieke Omroepen (RPO). Eén lid is voorgedragen en benoemd na overleg met de vertegenwoordiging van de lagere overheid: de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Leden Raad van toezicht

Paul Luijten - voorzitter

Nina Hiddema

Jan Hoek

Andra Leurdijk

Marianne Schuurmans-Wijdeven

Rooster van aftreden leden Raad van toezicht

expand_more

Leden van de Rvt worden benoemd voor een periode van 4 jaar en kunnen 1 keer herbenoemd worden. In onderling overleg heeft de Raad van toezicht een rooster van aftreden vastgesteld, zodanig dat niet alle leden tegelijk terugtreden.

 

lid Rvt Paul
Luijten
Jan Hoek Andra Leurdijk Nina Hiddema Marianne Schuurmans-Wijdeven
domein *Voorzitter Media Lokale omroepen Lokale omroepen Lokale overheden
rooster van aftreden          
Datum benoeming 25-3-2016 31-8-2018 20-10-2020 08-12-2023  24-11-2017
jaar/datum (mogelijke) herbenoeming 20-3-2020 31-8-2022 20-10-2024 08-12-2027 24-11-2021
Uiterlijk jaar van aftreden 25-3-2024 31-8-2026 20-10-2028 08-12-2031 24-11-2025
 
  • 31-12-2024
       

 

*De voorzitter is onafhankelijk en niet vanuit een specifiek domein gekozen. De voorzitter draagt zorg voor het goed functioneren van de raad van toezicht en is namens de Raad van Toezicht het primaire aanspreekpunt voor de directeur-bestuurder.

  • termijn van de voorzitter is op de vergadering van 08-08-2023 verlengd tot 31-12-2024

Huishoudelijk reglement en remuneratiebeleid Raad van toezicht

expand_more

Het huishoudelijk reglement van de Raad van toezicht van de NLPO is per 26 november 2021 in werking gesteld. Het huishoudelijk reglement vindt u in dit document: HHR Rvt NLPO

 

Hier vindt u het remuneratiebeleid en reglement.