Staatssecretaris Uslu door met plannen voor mediabeleid 2022

feed Nieuws
edit_note 07 juli 2022

Tijdens een commissiedebat op woensdag 6 juli heeft staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media de kabinetsplannen in de hoofdlijnenbrief op het gebied van media nader toegelicht.

 

Professionalisering en onafhankelijkheid lokale publieke omroep

Lokale publieke omroepen staan volgens de staatssecretaris dicht bij de mensen en spelen een essentiële rol in de lokale democratie. Tegelijkertijd staat deze derde laag in het publieke mediabestel sterk onder druk. Een belangrijk deel van het debat stond dan ook in het teken van de ambities om de lokale omroepen te professionaliseren en hun onafhankelijkheid te versterken. De Tweede Kamer had veel diverse vragen over het verloop van de uitvoering van die ambities tot 1 januari 2025, wanneer een wetswijziging de vernieuwde financierings- en aanwijzingssystematiek van de lokale omroepen moet bestendigen. De staatssecretaris heeft toegezegd om in het najaar een brief aan de Kamer te sturen waarin zij haar visie op de versterking van de lokale omroep verder presenteert. Ook de samenwerking tussen de drie lagen van het publieke bestel komt daarin aan bod.

 

Werkgroep lokale Publieke Omroepen

Om tot een gedragen eindbeeld te komen heeft het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) een speciale werkgroep opgezet. Naast de ministeries voor OCW en BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) zijn de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), het CvdM (Commissariaat voor de Media) en de NLPO (Nederlandse Lokale Publieke Omroepen) hierin vertegenwoordigd. Gezamenlijk buigen zij zich de komende tijd over de criteria voor een lokaal toereikend media-aanbod, de aanwijzingsprocedure voor lokale omroepen, de wijze van financieren (incl. verdeelsleutel) en de rol van de sectororganisatie voor de beleids- en verantwoordingscyclus. Het eindbeeld mondt uit in een herziening van de Mediawet in 2025.

 

Veiligheid van journalisten

Tijdens het debat stond de staatssecretaris even stil bij de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries, precies een jaar geleden. Uslu benoemde haar zorg om de persveiligheid, persvrijheid en vrije media en voelde zich gemotiveerd om deze bij te staan en te verdedigen. ’’Iedereen in Nederland heeft recht op onafhankelijke informatievoorziening, pluriform en zonder censuur. Het is onacceptabel dat journalisten hun werk niet in veiligheid en vrijheid kunnen doen’’. De bewindsvrouw benadrukte daarmee het belang van het creëren van een veilige werkomgeving voor journalisten. Daarin trekt zij gezamenlijk op met de minister van Justitie & Veiligheid in een actieplan dat onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd. Na de zomer wordt hier in de Tweede Kamer verder over gesproken. De financiële bijdrage van het project Persveilig wordt in ieder geval tot en met 2024 voortgezet.

 

Samen aan de slag

Marc Visch, directeur-bestuurder van de NLPO is enthousiast over de aanpak van de staatssecretaris om gezamenlijk toe te werken naar een sterke, duurzame en onafhankelijke lokale publieke omroep. Visch: ‘’Dit is een belangrijke stap voor de lokale journalistiek. We hebben hier als sector lang naar toegewerkt en kunnen nu echt aan de slag. We kijken dan ook uit naar de samenwerking met betrokken partijen om de volgende stap in de professionalisering van onze sector te kunnen maken. Ook de intenties van de staatssecretaris om te investeren in een veilige werkomgeving te creëren voor journalisten juicht Visch toe. “Ook op lokaal niveau worden journalisten regelmatig bedreigd. Het is goed dat hier vanuit de Tweede Kamer en het kabinet nu structureel aandacht voor is.”

 

De NLPO houdt de omroepen op de hoogte van deze nieuwe ontwikkelingen. Via de nieuwsbrief, maar ook op onze website en online bijeenkomsten. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op via info@nlpo.nl en 035-820 03 83 of vraag een spreekuur aan.

 

Lees ook: 

11 miljoen euro extra voor versterking lokale omroepen

Staatssecretaris Uslu onder indruk van streekomroep RTV NOF

Vergelijkbaar

Wellicht interessant