NLPO in gesprek met staatssecretaris over ambities en ontwikkelingen in de sector

feed Nieuws
edit_note 12 mei 2022

Uit het nieuwe coalitieakkoord blijkt, zoals bekend, dat het kabinet wil overstappen op een landelijke financiering van de lokale publieke omroep en worden er miljoenen extra geïnvesteerd in lokale journalistiek. Staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media bereidt hiertoe momenteel de plannen voor en heeft tijdens een recent werkbezoek aan streekomroep RTV NOF al uitgesproken dat zij streeft naar een lokale omroep die sterker, professioneler en onafhankelijk is.

De NLPO is, na jaren van voorbereidend werk, zeer tevreden met deze ontwikkeling waar nu op verder kan worden gebouwd. Maar we zijn er nog niet.

Positief gesprek

Onlangs is een eerste bestuurlijk overleg geweest tussen de staatssecretaris, directeur-bestuurder Marc Visch van de NLPO en Leonard Geluk, algemeen directeur van de VNG over de ambities uit het coalitieakkoord. Het was een positief gesprek waarbij de NLPO de staatssecretaris goed heeft bijgepraat over waar we zelf de afgelopen jaren in samenwerking met de VNG al aan hebben gewerkt. Denk daarbij aan de definitie van het Lokaal Toereikend Media-Aanbod (LTMA), de streekindeling, de financiële doorrekeningen en niet te vergeten de politieke steun die de NLPO en VNG in de Tweede Kamer hebben gevonden om meer middelen beschikbaar te stellen – zij het tot nu toe nog steeds tijdelijk. Marc Visch licht toe: ‘’De staatssecretaris erkent dat kwalitatieve journalistiek op lokaal niveau van groot belang is voor het functioneren van de lokale democratie. En zij benadrukt dat versterking van de lokale publieke omroepen essentieel is om dit goed te borgen.”

 

Draagvlak van belang

In het bestuurlijk overleg met de staatssecretaris kwam ook duidelijk naar voren dat zorgvuldigheid en draagvlak bij de lokale omroepen en gemeenten cruciaal is om de plannen te laten slagen. Zo kan bijvoorbeeld een overheveling uit het gemeentefonds tot gevolg hebben dat gemeenten die nu juist extra financiële middelen aan de omroep beschikbaar stellen, dat in de toekomst niet meer zullen doen. De staatssecretaris werkt met haar ministerie van OCW nu aan een stappenplan waarbij ook de NLPO en VNG betrokken worden. De eerste contouren daarvan worden nog vóór de voorjaarsnota, dus voor 1 juni, door de staatssecretaris met de Tweede Kamer gedeeld.

 

Onafhankelijke positie versterken

Duidelijk is nu al dat OCW aanstuurt op een Mediawetswijziging die in 2025 ingaat en die de onafhankelijke en financiële positie van de lokale omroepen moet versterken. Er gaat dus serieus wat veranderen. De periode tot 2025 wil OCW gebruiken om de lokale omroepen en gemeenten voor te bereiden op die nieuwe situatie. Hoe precies, daarover worden de komende tijd intensieve gesprekken gevoerd met OCW, de NLPO en de VNG. Gevoed en ondersteunt door de input vanuit onze sector en ons netwerk in politiek Den Haag.

Natuurlijk houdt de NLPO jullie de komende tijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in de sector vanuit het gezamenlijke belang van alle aangesloten omroepen. Via de nieuwsbrief, maar ook via onze website en online bijeenkomsten.

Vergelijkbaar

Wellicht interessant