Vernieuwde criteria Keurmerk Nederlandse Streekomroepen

feed Nieuws
edit_note 03 februari 2021
  • Belangrijkere rol voor lokaal toereikend media-aanbod met professionele journalistiek
  • Meer ruimte voor omroepen die aan de criteria voldoen, maar nog bezig zijn om hun streekbrede samenwerking te voltooien
  • De vernieuwde keurmerkcriteria treden in werking per 1 februari 2021

 

Publieke lokale omroepen die in de haarvaten zitten van de streek en een lokaal toereikend media-aanbod bieden, komen in aanmerking voor het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen. Ze zijn voortrekker binnen de sector en laten zien dat je op lokaal niveau professionele journalistiek kunt bedrijven. Het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen is in 2018 in het leven geroepen en bestaat uit twintig criteria, ontwikkelt in samenspraak met partners als de VNG, NVJ en het Ministerie van OCW. Het Keurmerkinstituut toetst of omroepen voldoen aan de criteria.

 

In 2020 heeft er een brede evaluatie plaatsgevonden, onder meer door uitvoerige gesprekken met de Commissie van Belanghebbenden en Deskundigen, maar ook met diverse omroepen. De belangrijkste conclusies zijn dat er veel draagvlak is om het (waarborgen van) lokaal toereikend media-aanbod met professionele journalistiek een belangrijkere rol te geven binnen het keurmerk en meer ruimte te bieden voor omroepen die wel aan alle criteria voldoen, maar waarbij de streek nog niet helemaal volledig is. De NLPO heeft deze conclusies verwerkt in de vernieuwde versie van de keurmerkcriteria, die per 1 februari de huidige versie vervangt.

 

Concreet betekent dit dat een lokale publieke media-instelling (fusieomroep, stadsomroep) of het samenwerkingsverband (federatie van lokale omroepen) vanaf nu in aanmerking kan komen voor een ‘verlening van het keurmerk onder voorwaarde’ indien er:

 

  • Voor het verzorgingsgebied een lokaal toereikend media-aanbod verzorgd wordt;
  • En binnen een streek, zoals vastgelegd in de streekomroepkaart, beschikt over zowel een aanwijzing voor meer dan één gemeente als de meerderheid van het totaal aantal inwoners.

 

Uiteraard blijven omroepen wel de plicht houden om te streven naar de voltooiing van een samenwerking binnen de betreffende streek. Verder is in de vernieuwde criteria meer aandacht voor de onafhankelijkheid van de hoofdredacteur en de journalistieke continuïteit om op die manier het lokaal toereikend media-aanbod nog beter te kunnen waarborgen.

 

De NLPO hoopt met de vernieuwde criteria een impuls te geven aan het uitreiken van keurmerken. Daarnaast vindt er binnen een aantal maanden een tussentijdse controle plaats bij de omroepen die al het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen bezitten. Op dit moment bezitten drie omroepen een keurmerk: OOG uit Groningen, WOS uit Westland en OPEN Rotterdam.

 

Voor vragen en meer informatie neemt u contact op met Bas Booister van de NLPO.

bas.booister@nlpo.nl

Alle informatie rond het Keurmerk vindt u op onze website. 

 

Vergelijkbaar

Wellicht interessant