E-learning Politieke verslaggeving

De e-learning ‘Politieke verslaggeving voor de lokale publieke omroep’ heeft als doel je praktische vaardigheden bij te brengen die je in staat stellen om op een professionele wijze verslag te doen van de (lokale) politiek. De journalistiek speelt tenslotte een belangrijke rol in het maatschappelijke leven en is een voorwaarde voor een goed functionerende democratie.

De e-learning politieke verslaggeving is opgedeeld in 3 hoofdstukken. Elk hoofdstuk bestaat uit een aantal modules. Het eerste deel van de module bestaat uit een kort theoretisch gedeelte waarin de belangrijke begrippen en achtergronden worden uitgelegd. Dan volgt het gedeelte waarin suggesties worden gedaan voor een praktische invulling van de geboden kennis. Dit gebeurt soms ook door video’s met tips van ervaren politiek verslaggevers/journalisten. Daarnaast vind je op sommige plaatsen (downloadbare) bijlagen met daarin (een uitwerking van) de sleutelbegrippen die in die module aan bod zijn gekomen of materiaal voor verdere zelfstudie.

Aan het einde van iedere module volgt een opdracht om de stof te verwerken. Deze opdrachten worden niet nagekeken. Je maakt ze als oefening voor de eindopdracht. Het eindresultaat van deze ’tussentijdse’ opdrachten kun je uiteraard wel voorleggen aan je hoofd- of eindredacteur of een (meer) ervaren collega. Hij of zij kan je vast voorzien van tips. Nadat een hoofdstuk volledig is uitgevoerd maak je de eindopdracht. Deze opdracht kijkt een aan de NLPO verbonden docent voor je na, waarna je tips en verbeterpunten van ons terug krijgt! Nadat je de feedback hebt ontvangen kun je verder met het volgende hoofdstuk. Wanneer alle drie de eindopdrachten met goed resultaat zijn beoordeeld, heb je de cursus Politieke Verslaggeving succesvol afgerond en ontvang je een certificaat via de mail.

Niveau: HBO
Tijdsinvestering: Ongeveer 40 uur, verspreid over twee maanden.

Aanmelden?

Medewerkers van bij de NLPO aangesloten omroepen kunnen kosteloos deelnemen aan deze e-learning ter waarde van 195 euro. De enige voorwaarde is dat de opleiding binnen de termijn van twee maanden, die voor deze opleidingen staat, is afgerond. Om deel te kunnen nemen vragen we je om een mail te sturen naar elearning@stichtingnlpo.nl met daarin je gegevens en je motivatie (+\-100 woorden) waarom je de opleiding wilt volgen.

Voor vragen: elearning@stichtingnlpo.nl