De lokale publieke omroep in tijden van corona

feed Nieuws
edit_note 26 maart 2020

Speciale uitzendingen voor de ondersteuning van – en samenwerking in – de streek, content die samen met de inwoners wordt gemaakt rond persoonlijke ervaringen, liveblogs, gestreamde kerkdiensten en videoboodschappen van burgemeesters. Het zijn maar enkele voorbeelden. In deze crisistijd bewijst de lokale omroepsector zijn meerwaarde.

De coronacrisis is een mondiale crisis, maar laat zich vooral op lokaal niveau voelen. Het leven van mensen speelt zich door alle verregaande maatregelen af op wijk- en straatniveau. Een crisis die door de uitzonderlijke omstandigheden zorgt voor de zoektocht naar lokale verbinding. Het gaat om de connectie voelen in tijden waarin het onzeker is wat de komende maanden zullen gaan brengen. Het zorgt ook voor hartverwarmende lokale initiatieven en ondersteuning van mensen die hulp of aandacht hard nodig hebben.

Het zijn ook tijden waarin van iedereen het uiterste wordt gevraagd. De cruciale beroepen zijn vastgesteld waarbij nog maar eens duidelijk wordt waar een land behoefte aan heeft als het min of meer met de rug tegen de muur staat. Of het nu gaat om de onderwijzer die de leerlingen wil voorzien van thuisonderwijs, de afvalverwerkers, de kinderopvang, hulpverleningsdiensten, en natuurlijk de zorg die momenteel het frontgevecht voert.

Ook de mediasector valt onder deze cruciale categorie als het gaat om het voorzien van de noodzakelijke actuele en juiste informatie aan de inwoners in deze crisis die draait rond het meest precaire dat een mens bezit: je gezondheid.

 

De lokale kracht

De landelijke, regionale en lokale publieke omroepen doen ieder vanuit hun eigen publieke taak en expertise gedegen verslag van de crisis. Een berichtgeving die complementair is, en die door deze crisis ook aantoont waarin ieders kracht ligt. De lokale publieke omroep laat zien diep in de haarvaten van de samenleving te zitten, met verbindende content op (hyper)lokaal niveau. De kracht van de lokale content is ook dat zij wordt gemaakt door lokale verslaggevers. Zij kennen de wijk en haar inwoners vaak persoonlijk of wonen er zelf. Een kracht die juist nu kan worden ingezet en benut nu mensen wordt geadviseerd thuis te blijven.

Een journalist bij een lokale omroep werkt vanuit een journalistieke overtuiging of passie. En met een omvangrijke crisis als de huidige primeert de journalistieke taak. Maar net als in veel sectoren laten ook de economische gevolgen zich voelen bij de lokale omroep. In een sector die al financieel kwetsbaar is en grotendeels afhankelijk van inkomsten uit evenementen, projecten en reclame komt de klap hard aan. En dat in een tijd waarin duidelijk wordt dat adequate en correcte informatievoorziening van essentieel belang is om de zin van de onzin te scheiden.

 

Economische schade

Het ministerie van OCW is momenteel bezig met het in kaart brengen van de economische schade voor de verschillende partijen in de mediasector en de mogelijke maatregelen die kunnen worden getroffen. Ook voor de lokale publieke omroep. Uit een eerste uitgebreide inventarisatie van de NLPO blijkt dat de lokale omroepsector direct zo’n 400.000 euro aan eenmalige schade heeft opgelopen. De voorlopige schatting is dat daar wekelijks tussen de 300.000 en 350.000 euro schade bij gaat komen voor de komende drie maanden. Daarna zal de schade naar verwachting fors oplopen, door onder andere de mogelijke afgelasting van allerlei evenementen en festivals in de zomer.

En daar begint het te wringen. In een tijd waarin informatievoorziening cruciaal is en er door lokale omroepen extra werk wordt verzet en extra kosten worden gemaakt valt een belangrijk deel van de inkomsten weg. De aangekondigde maatregelen van de Rijksoverheid zullen de sector zeker kunnen helpen op korte termijn, zoals de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud of de mogelijkheid van uitstel van betaling van belastingschulden. Maar voor de langere termijn betekent dit dat een aanzienlijk deel van de lokale omroepen hun activiteiten zullen moeten staken.

 

Maatregelen

De NLPO staat bijna dagelijks in contact met het ministerie van OCW over het opvangen van de schade, en heeft het ministerie daarnaast in een brief laten weten in gesprek te willen om samen met de VNG en het ministerie van BZK te bekijken of er aanvullende maatregelen kunnen worden gerealiseerd. Het is nog onduidelijk hoe de maatregelen er in de praktijk uit komen te zien, maar het ministerie van OCW is zich ervan bewust dat de lokale omroepsector behoort tot de cruciale sectoren en dat er veel kosten worden gemaakt als gevolg van de crisis.

 

Trots

Het zijn onzekere tijden, maar de NLPO kijkt desondanks met bewondering en trots naar hoe iedere omroep op zijn eigen manier, binnen de eigen mogelijkheden omgaat met de coronacrisis. Of het nu gaat om de journalistieke taak, de bedrijfsvoering of de zorg voor de medewerkers. De lokale omroepen tonen meer dan ooit aan dat de lokale omroep van groot belang is voor de lokale gemeenschap. Dat mensen juist geïnformeerd worden, en dat ze ondanks het toenemende isolement toch met elkaar verbonden kunnen blijven.

De lokale omroep laat zich horen en zien.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Schrijf u dan in op de NLPO-nieuwsbrief. Deze verschijnt minstens een keer per week (of vaker als daar aanleiding toe is). Inschrijven via: https://www.nlpo.nl/inschrijven-nieuwsbrief

 

Vergelijkbaar

Wellicht interessant