Kabinet maakt plannen bekend voor vernieuwing lokale omroep

feed Nieuws
edit_note 30 mei 2023

Op 30 mei 2023 presenteerde staatssecretaris Uslu voor Media en Cultuur in een brief aan de Tweede Kamer de visie van het kabinet op de toekomst van de lokale publieke omroepen. 

Het is voor het eerst dat een kabinet zo uitgebreid ingaat op de positie en de vormgeving van de lokale omroep in Nederland. Het kabinet vindt professionele en onafhankelijke lokale omroepen van essentieel belang voor de democratie en het creëren van een goed geïnformeerde, betrokken en participatieve samenleving op lokaal niveau.

 

Basisbekostiging

Een van de maatregelen die het kabinet voorstelt is de introductie van een extra basisbekostiging voor elk van de lokale omroepen – naast het reeds bestaande richtsnoerbedrag per huishouden. De NLPO pleit al jaren voor een dergelijke extra vaste bijdrage per omroep en is dan ook zeer verheugd over deze maatregel. De NLPO is ook blij met het bijbehorende extra budget van circa €16 miljoen per jaar. Dit vormt een forse eerste stap, al zal er de komende jaren zeer waarschijnlijk nog extra geld bij moeten om alle plannen te realiseren.

 

Onafhankelijkheid

Het kabinet kiest er bovendien voor om de financiering van lokale omroepen in de toekomst volledig via het Rijk te laten verlopen, net zoals dat ook al het geval is voor de regionale en landelijke publieke omroepen. Belangrijke reden hiervoor is dat de directe bekostigingsrelatie tussen gemeenten en lokale omroepen de onafhankelijkheid van lokale omroepen in de weg zou staan. De NLPO heeft begrip voor deze redenering, maar benadrukt dat een hechte relatie tussen gemeenten en omroepen ook in de toekomst van groot belang blijft.

Schaalvergroting

De NLPO is verder verheugd dat het kabinet de indeling in 80 streken, zoals die de afgelopen jaren door de sector zorgvuldig is voorbereid en bepleit, nu overneemt bij de uitvoering van de verdere schaalvergroting en toekomstige inrichting van het stelsel van lokale omroepen. De NLPO krijgt daartoe een wettelijke en coördinerende taak.

De visiebrief is hier te raadplegen.

Vergelijkbaar

Wellicht interessant