Nieuwe subsidie voor lokale omroepen in 38 streken

feed Nieuws
edit_note 07 september 2023

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ) heeft vandaag bekend gemaakt dat het 38 nieuwe aanvragen honoreert in het kader van de regeling “Professionalisering Lokale Publieke Media-instellingen”. In totaal 84 lokale omroeporganisaties kunnen daarmee in 2024 werken aan de verdere journalistieke professionalisering en samenwerking richting één streekomroep.

Voor elke initiatief is 250.000 euro beschikbaar. Daarnaast wordt begeleiding geboden vanuit het SvdJ door middel van mentoren en met behulp van opleidingen en cursussen van de NLPO.

De subsidieregeling maakt onderdeel uit van een breder en meerjarig investeringsprogramma van het kabinet en is in het leven geroepen ter voorbereiding op de aankomende stelselwijziging.

Grote belangstelling

De belangstelling voor de subsidieregeling was groter dan vorig jaar. In totaal hebben 157 lokale omroeporganisaties (vorig jaar 135) 78 aanvragen (vorig jaar 86) ingediend. In totaal deden 42 samenwerkingsverbanden een aanvraag (31 in 2022) en waren er 36 individuele aanvragen. De cijfers laten zien dat het doel van de regeling om te komen tot samenwerking in de streek wordt bereikt.

Zowel lokale omroepen die in de regeling terecht zijn gekomen, als omroepen die er (net) buiten zijn gevallen, dienen te blijven werken aan samenwerking en streekomroepvorming. Ook omroepen die al in de regeling meeliepen moeten elk jaar opnieuw aantonen welke vorderingen er op dat vlak worden gemaakt.

Kwartiermaker

Omroepen die dit jaar geen subsidie ontvangen kunnen wel gebruik maken van de ondersteuning door de NLPO voor de verdere professionalisering en samenwerking in de streek. Denk hierbij een opleidingen, trainingen en begeleiding door een kwartiermaker. Omroepen vergroten hiermee hun kansen voor de volgende subsidieronde.

Spreekuur

Voor de omroepen wiens aanvraag is afgewezen, organiseert de NLPO in week van 18 tot en met 22 september online spreekuren. Medewerkers van de NLPO kijken naar welke verbeterpunten er nog zijn en welke begeleiding de NLPO desgewenst daarin zou kunnen bieden.

 

Hier vind je alle verdere informatie over de regeling, opleidingen en de spreekuren.

Vergelijkbaar

Wellicht interessant