Tijdelijke DAB+ voor lokale omroep

feed Nieuws
edit_note 12 september 2019

De afgelopen 1,5 jaar heeft een Taskforce DAB+ zich gebogen over de mogelijkheden om DAB+ in Nederland op een andere efficiëntere manier in te delen. Binnen deze Taskforce heeft de NLPO onder meer gepleit om laag 6 (die bestemd is voor de lokale omroepen) spoedig te gaan uitgeven. Dit omdat de lokale omroep sector nog steeds de enige omroep sector is die nog geen DAB+ vergunningen toegewezen heeft gekregen. Alle landelijke en regionale (commerciële en publieke) omroepen zijn inmiddels actief op DAB+ behalve de lokale omroep. De NLPO vindt dit een onacceptabele situatie.
Vandaar dat NLPO in de TaksForce DAB+ dringend heeft verzocht om hier een oplossing voor te vinden en de lokale omroepen zo snel mogelijk de mogelijkheden te bieden om op DAB+ actief te worden.

 

Helaas zal het echter, door de nieuwe scenario uitwerkingen van de Taskforce en de daarvoor benodigde internationale coördinatie, nog wel tot 2022 gaan duren voordat laag 6 volledig beschikbaar komt voor de lokale omroep.
Om echter toch alvast op korte termijn mogelijkheden te creëren voor lokale omroepen op DAB+ is door het ministerie EZK (op aandringen van NLPO) toch een tijdelijke regeling in voorbereiding, op basis waarvan de DAB +frequentie die nu al beschikbaar zijn in laag 6 alvast tijdelijk kunnen worden uitgegeven. Doel hiervan is ook om de omroepen die reeds een experiment hebben gedaan met DAB+ de mogelijkheid te bieden om hun DAB+ uitzendingen weer voort te kunnen zetten.

 

De afgelopen maanden is hierover intensief en goed overleg geweest met ministerie EZK. Binnenkort zal de tijdelijke regeling hiervoor geconsulteerd gaan worden. Het staat dan uiteraard iedereen vrij om daarop te reageren en het lijkt ons goed als omroepen daar gebruik van maken.

 

Helaas maakt die regeling dus alleen tijdelijk gebruik van DAB+ mogelijk (tot 2022) en maar in een beperkt aantal streekomroep gebieden in Nederland.

 

Het komende jaar zal door Agentschap Telecom, in onderlinge afstemming met NLPO, verder gewerkt worden aan de definitieve invulling van laag 6 voor de lokale omroep. Daarvoor zal door AT ook nog de nodige internationale coördinatie moeten worden verricht. Voor de definitieve uitgifte van DAB+ frequenties in2022 zal ook nog een geheel nieuwe regeling door ministerie EZK ontwikkeld gaan worden.

 

We gaan er vanuit dat daarmee uiteindelijk voor alle lokale omroepen in Nederland (in 2022) DAB+ mogelijk zal zijn en alle omroepen daar dan dus gebruik van kunnen maken.

Over de vorderingen daarvan zullen we jullie uiteraard blijven informeren.

Vergelijkbaar

Wellicht interessant