nieuws

NOS Nieuws van de Week bij de lokale omroep

Niet iedereen kan het nieuws altijd even goed begrijpen, bijvoorbeeld omdat iemand moeite heeft met de Nederlandse taal. In Nederland zijn 2,5 miljoen volwassenen laaggeletterd. Zij hebben hierdoor ook vaak moeite met informatie filteren, en daardoor het nieuws te begrijpen.  

9 februari 2023

nieuws

Giro555 actie voor slachtoffers aardbeving - Spots beschikbaar

Turkije en Syrië zijn getroffen door zware aardbevingen met duizenden doden en gewonden tot gevolg, de schade is enorm. 

Er is dringend noodhulp nodig. De samenwerkende hulporganisaties hebben Giro555 opengesteld om de slachtoffers in Syrië en Turkije te helpen, en roepen heel Nederland op om samen in actie te komen. 

Help mee

7 februari 2023

nieuws

Nieuwe beleidsregel aanwijzingsprocedure lokale omroepen

Het Commissariaat voor de Media heeft een nieuwe beleidsregel opgesteld om aan gemeenten en (potentiële) lokale omroepen meer helderheid en houvast te bieden tijdens de aanwijzingsprocedure. Per 1 februari 2023 is deze nieuwe beleidsregel in werking getreden.

2 februari 2023