nieuws

Steun van de kamer voor pilots streekomroep

Op woensdag 11 september heeft in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg over de over lokale, regionale en streekomroepen plaats gevonden. De kamerleden spraken met minister Slob van Media over zijn plannen om te starten met pilots voor streekomroepen en pilots voor de samenwerking van lokale omroepen met regionale omroepen. De minister heeft 15 miljoen euro uitgetrokken hiervoor.

12 september 2019

nieuws

Tijdelijke DAB+ voor lokale omroep

De afgelopen 1,5 jaar heeft een Taskforce DAB+ zich gebogen over de mogelijkheden om DAB+ in Nederland op een andere efficiëntere manier in te delen. Binnen deze Taskforce heeft de NLPO onder meer gepleit om laag 6 (die bestemd is voor de lokale omroepen) spoedig te gaan uitgeven.

12 september 2019

nieuws persbericht

Raadsadvies: haal budget lokale omroepen terug naar de mediabegroting

Hilversum, 5 september 2019

 

5 september 2019