nieuws

Lokale journalistiek tijdens de avondklok

De avondklok wordt definitief ingevoerd. Dat betekent dat het vanaf zaterdag 23 januari tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends verboden is om zonder geldige reden op straat te zijn. De rijksoverheid heeft werkgeversverklaringen beschikbaar gesteld voor een ontheffing van de avondklok. 

Wie wel en wie niet

21 januari 2021

nieuws

Lokale journalistiek tijdens de lockdown

We ontvangen veel vragen van lokale omroepen rond de regels die gelden in deze lockdown. 

15 december 2020

nieuws

Aanbesteding MediaHub 2.0 gepubliceerd

De NLPO heeft de afgelopen maanden intensief gewerkt aan de voorbereidingen voor een nieuwe MediaHub, die vanaf medio volgend jaar operationeel zal zijn. Op basis van onder meer alle input van omroepen en de werkgroep techniek is gewerkt aan een Plan van Aanpak en pakket van eisen voor het aanbesteden van de gewenste diensten voor de MediaHub 2.0.

14 december 2020