nieuws

Groningse leerstoel voor lokale publieke omroep

Lokale publieke omroepen zijn niet meer weg te denken uit de samenleving. Zij bieden informatie, zorgen voor verbinding in de lokale gemeenschap en controleren het beleid van lokale politici. Maar hoe behoud je als omroep je plek in een veranderend medialandschap? Hoe kun je de verbindende factor blijven in onze pluriforme samenleving?

25 januari 2022

nieuws

Meerderheid Tweede Kamer voor verlenging pilot

Update 16/12/21: een amendement van D66-Kamerlid Wuite over de Pilot Journalistieke professionalisering lokale publieke mediadiensten is door de Tweede Kamer aangenomen. Het amendement is gekomen na bezwaar van minister Slob over de eerder aangenomen motie.

7 december 2021

nieuws

Tweede Kamer debatteert over mediabegroting

In het wetgevingsoverleg van de vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vandaag kwam onder meer de Pilot journalistieke professionalisering lokale publieke mediadiensten ter sprake. Deze pilot waaraan 20 lokale omroepen deelnemen, loopt woensdag a.s., 1 december, officieel af.

29 november 2021