De lokale omroep Midden in de samenleving!

Aanbesteding MediaHub 2.0 gepubliceerd

 14 december 2020

 

Mediahub 2.0

 

De NLPO heeft de afgelopen maanden intensief gewerkt aan de voorbereidingen voor een nieuwe MediaHub, die vanaf medio volgend jaar operationeel zal zijn. Op basis van onder meer alle input van omroepen en de werkgroep techniek is gewerkt aan een Plan van Aanpak en pakket van eisen voor het aanbesteden van de gewenste diensten voor de MediaHub 2.0. Een en ander heeft inmiddels geresulteerd in een publicatie van de aanbesteding op Tenderned. Zie hiervoor https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/213910.

De aanbesteding van de MediaHub 2.0 bestaat uit twee Percelen die separaat worden ingevuld en kunnen worden afgenomen. Op hoofdlijnen bestaan deze Percelen uit de volgende diensten:

 

Perceel 1

  • Contributie, distributie en monitoring;
  • Content Delivery Network (CDN);
  • Compliance Recording.
  • Servicedesk

Perceel 2

  • CMS met app & website (incl. ondersteuning servicedesk)

 

Met bovenstaande samenstelling zetten we een toekomstgericht platform neer wat niet alleen goed invulling kan geven aan de gewenste multiplatform distributie maar ook uitstekend kan voorzien in de online ambities en wensen van de lokale omroepen.

 

Rond eind februari/begin maart volgend jaar verwachten we de aanbiedingen van leveranciers op deze aanbesteding te ontvangen. Dan zullen we jullie ook verder en in meer detail kunnen gaan informeren over het dienstenpakket van de MediaHub 2.0, en kunnen we ook informatie verstrekken over de prijzen van deze diensten. Tevens zal het dan van belang worden om aan te geven welke omroepen exact geïnteresseerd zijn om deze diensten af te gaan nemen. Daarbij zullen we dan uiteraard ook in gaan op de eventuele migratie van omroepen op de huidige MediaHub naar deze nieuwe diensten van de MediaHub 2.0.