Actueel overzicht samenwerkingen en experimenten

 

De NLPO zet vol in op maatregelen om de positie en de professionalisering van de lokale omroep te versterken, en de lokale journalistiek te versterken. Eén van die maatregelen waar de NLPO aan meewerkt zijn de samenwerkingen en experimenten met de landelijke en regionale omroepen binnen het bestel.

Zo werkt de NLPO sinds 2021 samen met de RPO en de NOS om de lokale journalistiek verder versterken door tientallen journalisten te plaatsen bij lokale en regionale omroepen om de kwantiteit van de lokale journalistieke content te verhogen en de kwaliteit te verbeteren.

Een belangrijk uitgangspunt bij al deze experimenten is dat iedere omroeplaag werkt vanuit de eigen kracht en verantwoordelijkheid, en er dus wordt samengewerkt op basis van complementariteit om van elkaar te kunnen leren.

Samenwerkingen en experimenten op een rij:  

Experiment versterking lokale journalistiek door samenwerking lokale en regionale omroepen

Wat: Ruim 60 journalisten zijn bij lokale- en regionale omroepen geplaatst, met als doel om de lokale journalistiek te versterken.

Uitvoering: NOS (RPO + NLPO)

Looptijd: mei 2021 – mei 2023

Hoofdlijnen:

 • Aanmelden niet mogelijk; kwartiermakers hebben omroepen geselecteerd voor de plaatsing van de journalisten op basis van plan dat o.l.v. het ministerie OCW is opgesteld.
 • Marieke Bakker is projectleider.
 • NOS is werkgever, hoofdredacties lokale en regionale omroepen sturen aan.
 • NOS en NLPO verzorgen trainingen.
 • Ook samenwerking op technisch gebied tussen de partijen.
 • Alle partijen monitoren en rapporteren aan het ministerie van OCW.
 • De vacaturetermijn is verstreken, en de plekken zijn ingevuld.
 • Vooralsnog gaat het om een eenmalige impuls. De NLPO verwacht wel dat de ervaringen en uitkomsten van dit experiment het belang voor de noodzaak van een stevigere financiering voor de lokale omroepsector zal aantonen.

De mediabegroting 2021 bevat een passage over de verdere versterking lokale journalistiek: Samenwerking tussen landelijke, regionale en lokale journalistieke organisaties. 

De kaders van demissionair minister Slob voor het plan:

 • Complementariteit op het gebied van lokale journalistiek, gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het welslagen van het plan, en het plan beoogt enig duurzaam effect.
 • Gemeenschappelijke leerervaringen zijn een belangrijke garantie voor goede samenwerking.
 • Facilitering van journalisten (incl. technische infrastructuur, middelen & coaching).
 • Werving en plaatsen journalisten vanuit een door alle partijen gedragen visie.
 • Demissionair minister Slob heeft hiervoor 4,5 miljoen euro beschikbaar gesteld in 2021.

 


 

Pilot professionalisering lokale omroepen

Wat: Twintig lokale omroepen laten zien dat een beetje extra geld voor de redactie voor meerwaarde zorgt in de kwaliteit en de kwantiteit van content.

Uitvoering: Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ)

Looptijd: maart 2020 – maart 2022

Hoofdlijnen:

 • Elke lokale omroep is met een eigen plan gekomen om de journalistiek te verbeteren.
 • Twintig lokale omroepen zijn begin 2020 door het SvdJ geselecteerd.
 • SvdJ en NLPO monitoren, ieder onder eigen verantwoordelijkheid, de voortgang.
 • In maart 2021 is het tweede deel van start gegaan voor de deelnemende omroepen.
 • Aanmelden is niet meer mogelijk.
 • Het project staat los van de regionale omroepen.

 


 

Subsidieregeling innovatie & samenwerking

Wat: Samenwerking moet zorgen voor meer journalistieke content bij lokale- en regionale omroep.

Uitvoering: Regionale omroepen

Looptijd: Gestopt in 2021

Hoofdlijnen:

 • Elke regionale omroep kan geld aanvragen voor projecten uit deze regeling bij de RPO, ook voor samenwerking met een lokale omroep. Het ministerie van OCW moet goedkeuring geven, en is beheerder van deze subsidieregeling.
 • Regionale omroepen benaderen lokale omroepen voor een samenwerking.
 • De NLPO heeft in elke provincie een bijeenkomst georganiseerd voor de lokale- en regionale omroepen om visies op samenwerking uit te wisselen
 • De NLPO heeft op aanvraag een voorbeeldovereenkomst beschikbaar om afspraken goed vast te leggen, en kan lokale omroepen adviseren over de inhoudelijke afspraken.

 


 

Daarnaast zijn er tal van subsidieregelingen bij externe organisaties die de lokale journalistiek ondersteunen en versterken. Bekijk hier een overzicht van bestaande regelingen.