Vijf handvatten voor maatschappelijke relevantie voor omroepbestuur

category Kenniscentrum
edit_note 07 november 2023
privacy_tip

De lokale publieke omroep heeft een belangrijke democratische en maatschappelijke functie. Maar zijn lokale omroepen ook maatschappelijk relevant? En hoe toon je dat aan? Daar liet de NLPO onafhankelijk onderzoek naar doen door adviesbureau AethiQs. Dit heeft geleid tot het rapport ‘Lokale omroepen: De stem van iedere burger’.

In het rapport staan interessante bevindingen, conclusies en aanbevelingen voor zowel de NLPO als lokale omroepen. Er zijn voor dit onderzoek 57 interviews gehouden en er zijn 20 omroepen bij betrokken.

De NLPO heeft op basis van de kennis van deze bevindingen, conclusies en aanbevelingen en de eigen kennis van de sector, zelf handvatten geformuleerd voor (hoofd)redactie, het PBO en het bestuur van een lokale omroep.

Hieronder vijf handvatten voor omroepbestuur.

Een gezond en professioneel bestuur is een bestuur dat binding heeft met het verzorgingsgebied, zelf geen belangen heeft bij de omroep op het gebied van het maken van programma’s en zichzelf toetst op het gebied van governance. Een professioneel bestuur is zich bewust van de eigen taak, maar ook van die van anderen, heeft een open houding en volgt ontwikkelingen binnen en buiten de sector op de voet.

Door planmatig te werk te gaan kun je gemakkelijker doelen stellen en achteraf nagaan of je die daadwerkelijk gehaald hebt. Dat geeft ook stakeholders als de gemeente een beter zicht op de stappen die je als omroep zet om (verder) te professionaliseren. Er zijn diverse manieren die helpen bij planmatig te werk gaan. Een veelgebruikte manier is de zogeheten SMART-methode. Meer daarover lees je hier: https://www.scribbr.nl/modellen/smart-methode/

Als lokale publieke omroep wil je een zo breed mogelijk lokaal publiek bereiken. Het is dus van belang om na te gaan of en hoe de omroep het publiek bereikt. Een bereiksonderzoek en online statistieken zijn dus zeer waardevol. Tegelijk wil je ook weten wat de impact is van jouw omroep. Daarbij kijk je vooral naar wie over jouw omroep praten of naar jouw omroep verwijzen. Bijvoorbeeld ‘lokale influancers’ die een programma aanprijzen of lokale politici die in raadsvragen teruggrijpen naar een artikel of nieuwsitem van de lokale omroep. Het bestuur kan van de informatie ook weer melding maken in het jaarverslag. Hieronder enkele voorbeelden:

Voorbeelden:
– Studio040
– Omroep Venlo
– OPEN Rotterdam

Zorg ervoor dat je publiek je kan bereiken. Luister naar kritiek. Laat mensen participeren, ongeacht leeftijd, geslacht, genderidentiteit, geaardheid, huidskleur, afkomst, religieuze achtergrond of beperking. Zorg ervoor dat het omroeppand toegankelijk is voor mensen met een beperking.

Voorbeelden:
– Streekomroep XON
– Omroep OOG 

Het is fijn als je als omroepen nieuwe medewerkers (vrijwillig of betaald) aan je kunt binden. Het is daarbij wel belangrijk dat ze ook de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Maar hoe doe je dat?

Voorbeelden:
– Peil de behoefte aan nieuwe kennis binnen de groep
– Bepaal welke kennis de omroep nog ontbeert en waar de omroep nog kan groeien
– Stel jaarlijks een aantal opleidingen of cursussen beschikbaar aan je medewerkers
– Geef talenten de kans, fouten maken hoort erbij en niet alles hoeft op zender
– Bekijk ook eens het beschikbare aanbod aan cursussen en trainingen van de NLPO

Ondersteuning of advies nodig? Bij ons kan je altijd terecht

Vergelijkbaar

Ondersteunende artikelen