Vijf handvatten voor maatschappelijke relevantie voor PBO

category Kenniscentrum
edit_note 07 november 2023
privacy_tip

De lokale publieke omroep heeft een belangrijke democratische en maatschappelijke functie. Maar zijn lokale omroepen ook maatschappelijk relevant? En hoe toon je dat aan? Daar liet de NLPO onafhankelijk onderzoek naar doen door adviesbureau AethiQs. Dit heeft geleid tot het rapport ‘Lokale omroepen: De stem van iedere burger’.

In het rapport staan interessante bevindingen, conclusies en aanbevelingen voor zowel de NLPO als lokale omroepen. Er zijn voor dit onderzoek 57 interviews gehouden en er zijn 20 omroepen bij betrokken.

De NLPO heeft op basis van de kennis van deze bevindingen, conclusies en aanbevelingen en de eigen kennis van de sector, zelf handvatten geformuleerd voor (hoofd)redactie, het PBO en het bestuur van een lokale omroep.

Hieronder vijf handvatten voor PBO.

1

Investeer in een actief PBO dat zijn taak serieus oppakt

expand_more

Om de leden van het PBO hun taak goed uit te laten voeren, is het van belang dat ze ook goed ingewerkt worden. Daarom is er vanuit de NLPO ook een inwerkprogramma gemaakt voor leden van het PBO. PBO-leden die hun taak serieus nemen, luisteren (en vragen ook actief) naar de inbreng van het publiek en zorgen ervoor dat de omroep het PBO een prominente plek op de website van de omroep geeft. Daarbij hoort ook het publiceren van contactmogelijkheden met het PBO.

2

Investeer in een breed PBO dat divers en inclusief is

expand_more

Hoe breder het PBO van een omroep is, hoe meer mensen zich vertegenwoordigd voelen door de omroep. Het is de taak van een lokale publieke omroep om intern pluriform te zijn. Denk dus ook na over de gemeenschappen die je binnen het verzorgingsgebied hebt wonen en geef hen een zetel in het pbo. En denk ook na over de verdeling man/vrouw, leeftijd, achtergrond en woonkern. Ook bij de aanwijzing van een omroep speelt de representativiteit van het PBO een zeer belangrijke rol.

3

Maak leden van het PBO bekend met organisatie en andersom

expand_more

PBO-leden hebben een belangrijke rol binnen de lokale omroep. Ze controleren en adviseren over het media-aanbod van de omroep. Jaarlijks stellen ze het media-aanbodbeleid van de omroep vast. Een goed pbo houd je als omroep scherp bij het maken van inhoudelijke keuzes. Ze bezitten kennis over bepaalde stromingen binnen de gemeenschap en kunnen dus ook als vraagbaak dienen. Dat is bijvoorbeeld handig voor de redactie bij achtergrondvragen. Ook bezitten pbo-leden vaak een goed netwerk, waarvan je als redactie en bestuur gebruikt kunt maken.

4

Help mensen om de content van jouw omroep te bekijken, te beluisteren en te lezen

expand_more

Maak je omroep toegankelijk voor een breed publiek. Denk na over hoe je mensen bereikt die doof of slechthorend zijn, of juist een visuele beperking hebben. En wat te denken van mensen die niet zo taalvaardig zijn? Er zijn tegenwoordig allerlei manieren om hier rekening mee te houden.

Voorbeelden:
– Ondertitel (de belangrijkste) tv-programma’s en nieuwsvideo’s. Dit zorgt ervoor dat ook slechthorende mensen de kans krijgen om de gemaakte content te volgen. Bijkomend voordeel is dat deze service ook prettig is voor mensen die veel gebruik maken van het openbaar vervoer en zonder anderen te storen en/of oordopjes in te doen video willen kijken op hun telefoon.
– Breng een hoge contrastmodus aan op de website en/of app jouw omroep. Zo help je mensen die kleurenblind zijn enorm bij het kunnen lezen van artikelen en het navigeren binnen de site en/of app.
– Steeds meer apparaten als smartphones en computers beschikken over een voice-over-functie. Dit zorgt ervoor dat de tekst op het scherm wordt voorgelezen. Veel blinden en slechtzienden maken hier gebruik van. Echter vraagt dit ook iets van de ontwikkelaars van de site en app met betrekking tot de volgorde van de onderdelen op de site en app. Zie ook: https://www.accessibility.nl/over-toegankelijkheid-richtlijnen-wcag

5

Zorg dat het vastgestelde media-aanbodbeleid bijdraagt aan de lokale identiteit en het gemeenschapsgevoel

expand_more

Het is belangrijk dat het PBO een media-aanbodbeleid opstelt dat (voldoende) bijdraagt aan de lokale identiteit en het gemeenschapsgevoel van het door de omroep te verzorgen gebied. Het PBO geeft met het media-aanbodbeleid de kaders mee voor het media-aanbod dat de omroep brengt en controleert ook of dat beleid voldoende wordt uitgevoerd. Organiseer als PBO (met de brede kennis van de lokale gemeenschap) regelmatig sessies om de uitvoering van het programmabeleid op hoofdlijnen te analyseren en met tips voor verbetering te komen richting hoofdredactie. Vraag je bijvoorbeeld af wat de omroep doet op welke kanalen voor de jeugd.

Voorbeelden:
– Media-aanbodbeleid Studio040
– Media-aanbodbeleid OPEN Rotterdam

Ondersteuning of advies nodig? Bij ons kan je altijd terecht

Vergelijkbaar

Ondersteunende artikelen