Nieuw: omroepgerichte opleidingen

feed Nieuws
edit_note 28 november 2022

In 2023 biedt de NLPO een uitgebreid opleidings- en coachingsaanbod aan voor individuele en samenwerkende (streek)omroepen. Het kabinet heeft hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld. 

De opleidingen – uitgevoerd door de NLPO – helpen omroepen om zich voor te bereiden op de stelselwijziging die is voorzien in 2025 en is aanvullend op het bestaande trainingsaanbod gericht op individuele medewerkers. Met het aanbod zet de NLPO in belangrijke mate in op de omroepen die nog niet kunnen deelnemen aan de subsidieregeling, maar zich wel hadden ingeschreven.

 

Praktisch

In 2023 is ruimte voor in totaal 80 individuele en samenwerkende (streek)omroepen met een opleidingsbehoefte. Omroepen kunnen een aanvraag indienen voor één van de tien nieuwe opleidingsmodules. Denk hierbij aan bestuur en governance, verbetering van het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO), het vergroten van de maatschappelijke impact en op het gebied van journalistiek (zoals contentverbetering, samenwerking, innovatie).

De omroepgerichte opleidingen worden over het jaar verspreid, ieder kwartaal is er een inschrijfmoment met een maximaal aantal deelnemende omroepen. De exacte invulling van een module wordt per situatie aangepast aan de behoeften van de aanvragende omroep(en). Zo levert de NLPO voor iedere situatie maatwerk.

 

Overzicht opleidingsmodules

Een overzicht (vooraankondiging) van de 10 modules, meer informatie en de voorwaarden vind je hier (pdf), zodat je alvast kunt bepalen voor welke module jouw omroep zich in gaat schrijven. De omroepbesturen worden geïnformeerd via mail zodra de inschrijving van start gaat. Je aanmelden voor de modules doe je hier: Opleiding en trainingen – De Lokale Omroep Vernieuwt!

Vergelijkbaar

Wellicht interessant