Nieuwe versie Keurmerk Nederlandse Streekomroepen

feed Nieuws
edit_note 08 mei 2024

Het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen is vernieuwd. De NLPO voert de wijzigingen aan de keurmerkcriteria door na ruggenspraak met de klankbordgroepen, de commissie van bezwaar, het Keurmerkinstituut, keurmerkomroepen en andere stakeholders. De laatste versie van het keurmerk stamt uit 2021.

De nieuwe versie van het keurmerk wordt geïntroduceerd om aan te sluiten op actuele ontwikkelingen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan maatregelen om ongewenst gedrag te voorkomen, het verduidelijken van de scheiding tussen directie en hoofdredactie, maar ook aan een aanpassing van de lijst met verplichte (sociale) mediakanalen. Bekijk of jouw omroep voldoet aan alle eisen door middel van de zelfscan.

Het keurmerk is bedoeld om omroepen te helpen bij de (verdere) professionalisering. Omroepen die voldoen aan alle criteria hebben hun organisatie aantoonbaar op orde en zijn een voorbeeld voor de sector. Tegelijkertijd helpt het keurmerk ook om omroepen klaar te stomen voor de aankomende stelselwijziging.

Omroepen die een goede score behalen met de zelfscan worden benaderd door de NLPO voor het aanvragen van een keurmerkaudit. Omroepen die in aanmerking komen voor een verlenging van het keurmerk worden eveneens getoetst aan de hand van de nieuwe criteria.

Meer informatie over het keurmerk is te vinden op nlpo.nl/keurmerk.

Over het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen
De introductie van het keurmerk maakt de journalistieke kwaliteit en professionaliteit vanlokale omroepen inzichtelijk. Het keurmerk stelt objectief toetsbare eisen ten aanzien van onder meer de efficiëntie en het productaanbod, die onafhankelijk worden getoetst door het Keurmerkinstituut. Streekomroepen die op alle criteria voldoende scoren mogen het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen voeren bij hun dienstverlening. Het keurmerk is driejaar geldig en kent een tussentijdse controle halverwege deze periode. Er zijn begin 2024 een negental omroepen die zich keurmerkhouder mogen noemen.

Onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en de Nederlandse Lokale Publieke Omroep (NLPO) hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het keurmerk.

Vergelijkbaar

Wellicht interessant