Servicedesk voor samenwerking lokale en regionale omroepen

link
URL
category Kenniscentrum
edit_note 31 augustus 2023
call

Servicedesk voor samenwerking lokale en regionale omroepen

Lokale en regionale omroepen vinden elkaar steeds vaker en makkelijker, bijvoorbeeld op het gebied van contentuitwisseling, programmatische samenwerking en benutting van technische infrastructuur. Er zijn echter ook valkuilen; de samenwerkingsverbanden gaan steeds vaker voorbij aan de wettelijke taak van de lokale omroepen zelf en de ontwikkelingsfase waarin de lokale omroepsector zich momenteel bevindt. De NLPO heeft daarom onmisbare ingrediënten voor samenwerking tussen lokale en regionale omroepen geformuleerd. Daarnaast kunnen lokale omroepen een beroep doen op een speciaal daartoe ingerichte servicedesk.

 

Lees meer over de actuele samenwerkingen en experimenten.

Updates

 

5 onmisbare ingrediënten voor samenwerking tussen lokale en regionale omroepen

1. Gelijkwaardigheid

expand_more

Lokale omroepen werken vanuit dezelfde wettelijke publieke opdracht als de landelijke en regionale omroepen. Daarbij onderscheiden lokale omroepen zich door een media-aanbod dat is gericht op de lokale omgeving. Dat betekent een andere journalistieke bril, een intensievere betrokkenheid bij inwoners en een groot netwerk van vrijwilligers, van lokaal maatschappelijke organisaties en van verbinders en makers. En diepgaande kennis van lokale maatschappelijke en politieke issues. Issues die bovendien nooit de belangstelling van inwoners in gemeenten tientallen kilometers verderop zullen wekken. Dat maakt de lokale omroep een unieke en onmisbare organisatie. En aantrekkelijk om mee samen te werken, waarbij de regionale omroep zich houdt aan de opdracht content te vervaardigen op provinciale schaal, en de lokale omroep in staat is om de eigen lokale opdracht uit te voeren met en voor de lokale gemeenschap.

2. Wederkerigheid

expand_more

In een vruchtbare samenwerking is er sprake van wederkerigheid en wordt het unieke hyperlokale netwerk van de publieke lokale omroep op waarde geschat. Samenwerking kost soms extra investeringen waar lokale omroepen niet de middelen voor hebben. Daarom zijn er extra gelden beschikbaar gesteld door OCW aan o.a. de RPO die hiervoor kunnen worden ingezet. Denk aan programmatische samenwerking, het gezamenlijk verslag doen van evenementen of het uitvoeren van gedegen onderzoeksjournalistiek. Dergelijke samenwerking kan heel goed plaatshebben op basis van wederkerigheid, waarbij partijen afspraken maken over ieders inzet vanuit de eigen, complementaire rollen. Dat is precies het type samenwerking waar we als NLPO naar streven. Echter, samenwerking die uitgaat van het principe “Wie betaalt, bepaalt”, gaat ons een stap te ver.

3. Duurzaamheid

expand_more

Samenwerking moet de lokale journalistiek bij de lokale publieke omroep blijvend versterken. Een vorm van samenwerking die ertoe leidt dat kerntaken van een lokale omroep worden uitgevoerd door journalisten in dienst van een regionale omroep lijkt misschien financieel aantrekkelijk maar is de wereld op zijn kop. Juist de verbondenheid van de journalisten van de lokale omroep in combinatie met betrokken vrijwilligers levert een uniek netwerk en unieke journalistieke verhalen op. De door regionale omroepen veelal voorgestelde samenwerkingsvorm biedt niet de duurzame oplossing waarvoor de NLPO samen met de VNG momenteel strijdt in Den Haag. Het ondermijnt bovendien de mediawettelijke verantwoordelijkheid van gemeenten om een zelfstandige en financieel gezonde omroep met een eigen programmatische en journalistieke taak op lokaal niveau te faciliteren. Mocht samenwerking toch neigen de verkeerde kant op te gaan, dan kijken we liever samen met de lokale omroep naar mogelijkheden om de middelen duurzamer in te zetten. Dat kan soms al met een paar eenvoudige aanvullende afspraken.

4. Brede lokale journalistieke opdracht

expand_more

De lokale omroep heeft een wettelijke taak die veel breder is dan alleen het standaard nieuws. Het gaat vooral om het naar boven halen van verhalen uit de lokale gemeenschap op hyperlokaal niveau die impact hebben op het leven in de streek, die de gemeenschap zelf aandraagt en waar die gemeenschap in participeert. Het gaat om andere verhalen dan die bij de grote mediaorganisaties worden gebracht. Als het gaat over de versterking van de lokale journalistiek wordt nog te vaak ingezet op het parachuteren van regionale journalisten bij een lokale omroep. Kortom: de lokale omroep als handige lokale nieuwsredactie voor onze kompanen in de provincie  Maar de bredere taak van lokale omroep zorgt ook voor een geheel eigen aanpak van nieuws en informatie. Neem de serie ‘Enschede aan zee’ van 1Twente. De gemeente heeft te maken met de steeds overvloediger regenval. De ligging van de stad en de vele waterbronnen zorgen voor problemen die nergens anders in het land voorkomen. In dit onderzoekstraject wordt vanuit verschillende invalshoeken de uitdagingen van het water en de stad vertelt, en hebben de inwoners zelf geparticipeerd in de contentproductie. Enkel door de sterke verankering van de omroepmedewerkers in een lokaal netwerk op hyperlokaal niveau kunnen deze verhalen naar boven worden gehaald.

5. Respect en vertrouwen

expand_more

Respect en vertrouwen zijn vanzelfsprekend bij een samenwerking en dus ook hier een randvoorwaarde. Dat betekent ook rekening houden met de transitie waarin de lokale omroepen zich momenteel bevinden. Omdat in het geval van de streekomroepen sprake is van een stelselontwikkeling, die alle spelers in het land betreft, streven wij naar samenwerking die deze ontwikkeling juist ondersteunt in plaats van miskent of zelfs frustreert. De huidige ontwikkeling biedt lokale en regionale omroepen juist een prachtige kans om door middel van samenwerking de meerwaarde van streekomroepen verder te verkennen. Denk aan het realiseren van gezamenlijke streekedities of het opzetten van thematische deelredacties. Zo bouwen we samen aan een sterke onafhankelijke lokale omroep als onderdeel van een krachtig publiek bestel op drie niveaus.

Ondersteuning of advies nodig?

De servicedesk ‘samenwerking lokale en regionale omroepen’ van de NLPO is bereikbaar voor vragen, ondersteuning en advies via het e-mailadres servicedesk-lokaal-regionaal@nlpo.nl of door te bellen met nummer 035-820 03 83. Je kunt dan vragen naar Rob Freijssen, projectleider streekvorming NLPO.

 

Ervaringen uit de praktijk 
Ook kan contact worden gezocht met contactpersonen van de servicedesk bij verschillende omroepen in het land. Zij kunnen je vanuit de praktijk bijstaan met adviezen over samenwerking met regionale omroepen.

 

Maarten van den Boom, ZuidWest         

Evert Cuijpers, Omroep Venlo

Marcel Mink, ZO!34

Emke Vreugdenhil, Haarlem 105

Flip van Willigen, 1Twente

 

Hun contactgegevens zijn verkrijgbaar bij de NLPO.

Ondersteuning of advies nodig? Bij ons kan je altijd terecht

Vergelijkbaar

Ondersteunende artikelen