feed Nieuws
edit_note 28 september 2023

Sommige mensen kunnen door ziekte of beperking niet goed zelfstandig beslissen over hun zorg en welzijn. Een mentor kan dan uitkomst bieden: iemand die helpt om de regie over het eigen leven te houden. De regionale stichtingen Mentorschap hebben een tekort aan vrijwilligers die mentor willen worden. Na professionele scholing kunnen zij mensen helpen besluiten te nemen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Bijna 2.400 mentoren van de regionale stichtingen Mentorschap staan zo’n 3.300 Nederlanders bij. Daar zijn we heel trots op. Tegelijkertijd wachten momenteel nog ruim 150 mensen op een mentor. We verwachten dat dit aantal de komende jaren blijft groeien en daarom blijft het werven van nieuwe mentoren belangrijk.

Meer weten over Mentorschap of mentor worden? Kijk op www.mentorschap.nl.

Over Mentorschap Nederland

Mentorschap Nederland is de vereniging van elf regionale stichtingen Mentorschap, die samen in het hele land mentorschap bieden op basis van vrijwillige inzet. De coördinatoren werven en trainen vrijwilligers, koppelen hen aan cliënten en geven ondersteuning bij de uitoefening van het mentorschap. De mentoren worden met zorg gekoppeld aan hun cliënten en geven vanuit persoonlijke betrokkenheid tijd en aandacht. Daardoor kunnen zij het welbevinden van hun cliënt goed volgen en voor hen opkomen.

Uitzenden van deze spot kan tot en met 1 oktober 2024.

De spot is te downloaden via: https://we.tl/t-VhYzy14hgi 

Vergelijkbaar

Wellicht interessant