Nieuw onderzoeksproject naar inzetten AI bij publieke media

feed Nieuws
edit_note 28 maart 2024

Nieuwsorganisaties maken zich zorgen over inwoners die zich in toenemende mate afkeren van het nieuws. In onderzoeken komt naar voren dat het publiek vindt dat nieuwsorganisaties er niet in slagen een beeld van de samenleving te schetsen waarin zij zichzelf herkennen en zich erkend voelen. Mensen geven aan dat nieuwsmedia hen onvoldoende diepgang, duiding en verschillende perspectieven bieden.

Journalistieke nieuwsmedia maken zich daarom zorgen over hun rol in de samenleving en vragen zich af hoe ze de betrokkenheid met het publiek kunnen versterken. Onderzoekers van Hogeschool Utrecht, RUG en Fontys gaan samen met journalistieke organisaties NOS, Omroep Brabant, Omroep Venlo en de NLPO onderzoek doen.

Conversational AI

Centrale vraag daarin is hoe nieuwsmedia in een gedigitaliseerde samenleving de relatie met het publiek kunnen vormgeven op een manier die inwoners het gevoel geeft serieus genomen te worden. Publieke organisaties, zoals overheden, maken in toenemende mate gebruik van conversational AI (CA) om de relatie met het publiek te verbeteren. Conversational AI omvat kunstmatige intelligentiesystemen die natuurlijke taal begrijpen en gebruiken om interactieve gesprekken te voeren met mensen.

Geavanceerde conversational AI kan bijdragen aan een goed geïnformeerde samenleving, een taak die de journalistiek, en de publieke media, waaronder lokale omroepen, in het bijzonder, expliciet nastreven. Echter, voor een succesvolle implementatie is niet alleen goed functionerende technologie belangrijk. Het vertrouwen van het publiek is minstens zo essentieel.

Evert Cuijpers, directeur van Omroep Venlo, is verheugd dat het tweejarig onderzoek is gehonoreerd door NWO. “Journalistiek heeft pas relevantie als het wordt geconsumeerd. Weten welk taalniveau, welke verpakkingsvormen en het soort duiding dat daarvoor nodig is, is daarbij essentieel. Omroep Venlo is dan ook zeer verheugd om met deze projectpartners door de inzet van AI op grote schaal de dialoog aan te gaan met de burger voor wie we het uiteindelijk allemaal doen. Met enkel roepen dat journalistiek belangrijk is, red je het niet meer. Ook al is dat natuurlijk wel zo ;)”

Verbroken Verbinding

In het onderzoeksproject ‘Verbroken Verbinding’ zoeken experts uit de journalistiek, techniek en design naar manieren om nieuwsmedia conversational AI te gebruiken, samen met publieke omroepredacties op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Het doel is om de nieuwsvoorziening beter te laten aansluiten bij de informatiebehoefte van inwoners, terwijl ook rekening wordt gehouden met journalistieke waarden en normen. In dit project wordt er ook specifiek gekeken of oplossingen op lokaal niveau wellicht anders zijn dan op regionaal en landelijk niveau en hoe publieke omroepen op verschillende niveaus elkaar kunnen versterken.

Het onderzoek levert naast werkende prototypes ook ontwerpprincipes op die in verschillende journalistieke contexten richting kunnen geven aan redacties voor de ontwikkeling van een eigen conversational AI.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Yael de Haan.

Contactgegevens: yael.dehaan@hu.nl

 

Vergelijkbaar

Wellicht interessant